THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
Tuần Cửu Nhật và Mừng Kính Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót tại Sydney.
Phong Trào Lòng Chúa Thương Xót TGP Sydney tổ chức tuần Cửu Nhật kính Lòng Chúa Thương Xót tại Giáo đoàn Thánh Tử Đạo Giuse Lê Đăng Thị Fairfield từ Thứ Sáu Tuần Thánh 15/04/2022 và kết thúc vào ngày Chúa Nhật 24/04/2022 mừng kính Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót tại Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Bringelly, Sydney.

Suốt 9 ngày của Tuần Cửu Nhật trong những giờ nguyện kinh cầu nguyện Lòng Chúa Thương Xót, Cha Linh hướng Phong Trào Lòng Chúa Thương Xót FX Nguyễn Văn Tuyết đã lồng vào những bài chia sẻ theo chủ đề riêng của từng ngày và dâng Thánh lễ tạ ơn. Đặc biệt có qúy Cha Tuyên Úy Trưởng Bùi Sơn Lâm, Cha Paul Văn Chi, Cha Trần Văn Trợ và Cha Khách Giuse Nguyễn Văn Xưa thuyết giảng những đề tài về Lòng Chúa Thương Xót và cùng với Cha FX Nguyễn Văn Tuyết hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn.
 

Sáng Chúa Nhật 24/04/2022 rất đông đủ giáo dân đã đến Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Bingelly Sydney tham dự mừng kính Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót. Tất cả mọi người tập trung trên tượng đài Đức Mẹ.Cha Linh hướng FX Nguyễn Văn Tuyết dâng hương kiệu Thánh tượng Lòng Chúa Thương Xót  và cùng với mọi người dâng giờ đền tạ Đức Mẹ. Sau đó 3 hồi chiêng trống, kiệu cung nghinh Thánh tượng Lòng Chúa Thương Xót rước về hội trường Trung Tâm. Cuộc kiệu rất trang nghiêm và sốt sắng, mọi người cùng dâng lên Chúa chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót cầu nguyện cho bản thân , cho gia đình, Cộng Đồng và Giáo Hội.
 

Khi Thánh tượng Lòng Chúa Thương Xót tiến vào hội trường và an vị trên bàn thờ. Cha Nguyễn Văn Tuyết ngỏ lời chào mừng tất cả mọi người đã đến tham dự Đại Lễ Mừng Kính Lòng Chúa Thương Xót đồng thời Cha giới thiệu Cha Đaminh Vũ Kim Quyền Bề Trên Giám Tỉnh Dòng Tên Úc Châu từ Roma về và đến hiệp dâng Thánh lễ, kế tiếp một vị đại diện Phong Trào đọc sơ lược tiểu sử về Lòng Chúa Thương Xót mà Chúa Giêsu đã uỷ nhiệm cho Thánh nữ Faustina. Sau đó quý Cha Nguyễn Văn Tuyết, Cha Vũ Kim Quyền cùng hiệp dâng Thánh lễ.
 

Trong bài giảng Cha Vũ Kim Quyền nói về bài Phúc Âm hôm nay Chúa Giêsu hiện ra với các Tông Đồ, sự đầu tiên là Chúa chúc bình an cho các ông, bởi vì Chúa muốn đem bình an của Chúa cho các ông và muốn các ông đem bình an đó đến với mọi người để truyền bá Tin Mừng của Chúa. Thánh nữ Faustina cũng được Chúa hiện ra mạc khải về Lòng Chúa Thương Xót. Cốt lõi chính là hãy tha thứ cho nhau, như Lòng Chúa Thương Xót đã tha thứ cho mọi người biết sám hối ăn năn...
 

Sau đó là phần ra mắt Tân Ban Chấp Hành Phong Trào Lòng Chúa Thương Xót Tổng Giáo Phận Sydney nhiệm kỳ 2022 - 2025, gồm Ban Chấp Hành Phong Trào và Ban Chấp Hành các Liên Nhóm ở các Giáo Đoàn. Cha FX Nguyễn Văn Tuyết trao bổ nhiệm thư Tân Ban Chấp Hành và Liên Nhóm.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, anh Trần Anh Vũ Chủ tịch CĐCGVN TGP Sydney lên ngỏ lời chúc mừng Phong Trào Lòng Chúa Thương Xót TGP Sydney mừng Đại Lễ kính Lòng Chúa Thương Xót.
 

Kế tiếp ộng Đaminh Trần Quang Bình Trưởng Phong Trào Lòng Chúa Thương Xót TGP Sydney ngỏ lời cám ơn quý Cha, quý quan khách, quý ân nhân và mọi người đã không quản ngại cùng đến tham dự Thánh lễ và hiệp chung lời cầu nguyện cho Phong Trào.  Đặc biệt cám ơn Ban Mục Vụ Giáo đoàn Fairfield đã tận tình giúp đỡ trong Tuần Cửu Nhật vừa qua tại Giáo đoàn và cám ơn Ban Mục Vụ Trung Tâm Biringelly đã tạo điều kiện cho Phong Trào tổ chức mừng kính Đại Lễ được mọi sự tốt đẹp. Cha Nguyễn Văn Tuyết một lần nữa cám ơn Cha Vũ Kim Quyền đã đến cùng hiệp dâng Thánh lễ và cám ơn Ca đoàn Thánh Mẫu Cabramatta hát rất hay.
 

Tân Ban Chấp Hành Phong Trào Lòng Chúa Thương Xót nhiệm kỳ 2022-2025
Trưởng : ông Đaminh Trần Quang Bình
Phó Nội Vụ : bà Agatha Nguyễn Thị Kim Nhẫn
Phó Ngoại Vụ : ông Phêrô Trịnh Đình Lộc
Phó Kế Hoạch : ông Phêrô Nguyễn Văn Niềm
Phó Kế Hoạch 2 : Micae Vũ Văn Cường
Thư Ký : bà Maria Trịnh Thị Hòa
Thủ Quỹ : bà Anna Phạm Thị Hiền.
 

(Diệp Hải Dung)