THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
Tuần Thánh tại Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney.
Hình ảnh sinh hoạt : Thứ Năm Thứ Sáu Tuần Thánh tại Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney. (Diệp Hải Dung)