THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Hướng dẫn thứ Hai của Đức Tổng giám mục TGP Sydney - Vietnamese and English
Thư mục vụ cho các linh mục và Giáo dân thuộc Tổng Giáo Phận Sydney về những giới hạn mới nhất trong việc đối phó với đại dịch COVID-19 23 tháng 3 năm 2020

“Nói sự thật trong lòng mến” (Eph 4:15).

Thư mục vụ cho các linh mục và Giáo dân thuộc Tổng Giáo Phận Sydney về những giới hạn mới nhất trong việc đối phó với đại dịch COVID-19
23 tháng 3 năm 2020

Kính chào quý anh em trong sứ vụ và anh chị em trong Đức Kitô.

Ân sủng của Đức Giêsu Kitô và tình yêu của Thiên Chúa và sự hiệp thông của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em trong thời điểm đại dịch này.

Hôm nay, trong nước mắt và hoang mang các Linh Mục chào tạm biệt giáo dân của mình. Xin quý cha bảo đảm với giáo dân rằng ngay cả Giáo Hội làm việc chung với các cơ quan y tế của chính phủ để bảo đảm an toàn cho tất cả, chúng ta sẽ làm mọi việc tốt nhất có thể để liên lạc và duy trì (ngay cả gia tăng) lời cầu nguyện của chúng ta nhân danh tất cả, y tế, giáo dục và an sinh, và đặc biệt công việc chăm sóc mục vụ của chúng ta. Tôi thực sự tin rằng đây là thời gian để chúng ta toả sáng như là một Giáo Hội.

Đình chỉ tất cả các Thánh Lễ chung và những sự thờ phượng chung bắt đầu từ 12 giờ trưa nay.

Với tâm hồn nặng trĩu, tôi thông báo rằng tiếp theo những giới hạn của chính quyền Liên Bang và Tiểu Bang về các nơi công cộng, tất cả các Thánh Lễ công cộng và các việc thờ phượng công cộng khác, trong nhà thờ hoặc ngoài nhà thờ, sẽ đình chỉ trong toàn Tổng Giáo Phận Sydney từ 12 giờ trưa nay (23.3.2020) cho đến khi có thông báo mới. Ngay từ bây giờ sự tập trung của chúng ta phải là giúp giáo dân tìm kiếm phương cách để cầu nguyện và nuôi dưỡng đức tin tại gia đình.

Như quý vị biết, chúng ta đã làm hết sức có thể để duy trì Thánh Lễ khi nào có thể. Và như tôi đã nói trong thư mục vụ ngày 18 tháng 3, Trước đây Giáo Hội tại Úc đã từng được xây dựng tại một thời điểm khi mà Thánh Lễ không thể được cử hành trên các hòn đảo này. Tiếp theo thông tin mới nhất từ chính phủ Liên Bang và Tiểu Bang có vẻ như một lần nữa chúng ta đang ở trong hoàn cảnh đó. Trong khi tổ tiên của chúng ta đã chờ đợi nhiều năm để nhận được Bí Tích Thánh Thể, ngày nay đối với chúng ta trường hợp xấu nhất có thể sẽ kéo dài trong nhiều tháng. Nếu như trong suốt thời điểm đó, nhờ cầu nguyện mà tổ tiên chúng ta đã giữ vững đức tin, thì ngày hôm nay chúng ta cũng có thể thực hiện được điều này. Tinh thần của những người Công Giáo Úc đầu tiên phải tác động chúng ta trong thời gian sắp tới.

“Thánh Lễ tại nhà” được trực tiếp truyền hình trên đài số 10 vào mỗi Chúa Nhật lúc 6:00 sáng. Ngoài ra còn có nhiều Thánh Lễ trực tuyến cũng như những việc mục vụ theo nhu cầu hằng ngày tại địa phương và trong thế giới nói tiếng Anh. Nhà thờ chính toà, một vài giáo xứ và những tổ chức đạo đức khác, nhiều sáng kiến như thế đang xuất hiện để ứng phó với khủng hoảng hiện nay. Các đường link này cũng có sẵn trên trang web của Tổng Giáo Phận.

Đóng cửa các nhà thờ.

Chính phủ xác nhận nhận rằng, ít nhất tại New South Wales, tất cả các nhà thờ phải đóng cửa, ngay cả đối với việc cầu nguyện cá nhân.

Các Giám Mục và các Linh Mục vẫn có thể cử hành Thánh Lễ riêng, và chính phủ New South Wales xác nhận rằng các vị Giám Mục và Linh Mục có thể xử dụng nhà thờ chính toà hoặc nhà thờ giáo xứ cho mục đích đó và trực tuyến Thánh Lễ.

Ngoài ra cũng có một ngoại lệ đối với các nguyên tắc tụ họp xã hội đối với các cộng đoàn cô lập, tuy nhiên ngoại lệ này không áp dụng tại Tổng Giáo Phận Sydney.

Các Thánh Lễ riêng tư và các cuộc tụ họp tôn giáo bên ngoài nhà thờ.

Các Thánh Lễ riêng, các cuộc hội họp hoặc những hoạt động tôn giáo “dành cho các nhóm rất nhỏ” tại nhà người dân có vẻ như được phép, với điều kiện phải giữ khoảng cách thể lý quy định (4 mét vuông cho mỗi người), vệ sinh và những hướng dẫn liên hệ phải cẩn thận tuân giữ. Nếu những điều này xảy ra, chúng ta phải rất thận trọng về cách mà điều này được quảng bá và về ý thức chung của việc thiên vị hoặc về việc coi thường các hạn chế y tế công cộng. Tôi sẽ tìm hiểu rõ hơn về những gì được phép trong khía cạnh này sớm nhất có thể, tôi sẽ chia sẻ với quý vị.

Giữ ngày Chúa Nhật và những việc sùng kính khác.

Như hướng dẫn trước đây, tất cả mọi người ngoại trừ các Linh Mục được chuẩn không tham dự Thánh Lễ: các tín hữu có thể giữ ngày Chúa Nhật bằng cách sắp xếp thời gian để cầu nguyện tại nhà, đọc các bài Thánh Kinh của ngày hôm đó, theo dõi Thánh Lễ trên TV hoặc trực tuyến, và cầu nguyện cho hồng ân mà họ thường được nhận khi Rước Lễ (Holy Communion).
Tôi mời gọi các Linh Mục, Tu Sĩ nam nữ và Giáo Dân hãy cầu nguyện đều đặn và giữ chay để cầu nguyện cho những người đã qua đời, các bệnh nhân hoặc đang có nguy cơ nhiễm vi khuẩn COVID-19, cho những ai chăm sóc bệnh nhân, cho việc tìm ra cách chữa bệnh và hướng dẫn chúng ta xuyên qua khủng hoảng này. Các Linh Mục có thể dâng lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân, cho mọi nhu cầu hoặc lễ tạ ơn như lễ Đức Mẹ Lộ Đức. Các dòng tu (các Linh Mục và Giáo Dân) có thể tham gia giờ Kinh Thần Vụ, cầu nguyện theo ý chỉ này cùng với những lời cầu xin thích hợp. Tất cả chúng ta có thể lần hạt Mân Côi và các việc cầu nguyện khác một cách đều đặn. Đức Thánh Cha và các Giám Mục của Hội Đồng Giám Mục cũng thông báo nhiều thời gian cụ thể để chúng ta có thể cùng nhau cầu nguyện theo những ý chỉ này.

Các Thánh Lễ hằng ngày được cử hành bởi các Linh Mục.

Mặc dầu các Linh Mục không còn có thể cử hành Thánh Lễ với Giáo Dân của họ, họ có thể và phải cử hành Thánh Lễ cho Giáo Dân. Các Linh Mục được khuyến khích cử hành Thánh Lễ hằng ngày nhân danh Giáo Dân tại thời điểm mà các Thánh Lễ công cộng bị hạn chế và nhà thờ đóng cửa. Các Giám Mục Hội Đồng Giám Mục hy vọng sẽ đưa ra một nghi thức “Thánh Lễ riêng biệt trong thời gian đại dịch” để sử dụng trong thời gian rất ngắn tới đây.

Rửa Tội.

Với sự khôn ngoan, Bí Tích Rửa Tội phải dời lại ít nhất là 6 tháng. Trong trường hợp nguy tử, Linh Mục phải rửa tội cho đứa bé hoặc, nếu không có Linh Mục thì bởi một giáo dân.

Xưng Tội.

Nghi thức hoà giải thứ 2 và thứ 3 là các nghi thức tôn giáo và không được phép cử hành. Những ứng xử sáng tạo đối với việc đóng cửa nhà thờ như Giải Tội hoặc các toà giải tội được sắp xếp ngoài nhà thờ (với việc bảo đảm riêng tư thích hợp) phải tuân theo các hướng dẫn về đám đông, khoảng cách, vệ sinh v.v…Giáo Dân phải được tiếp tục hướng dẫn về sự quan trọng của việc xét mình và làm việc đền tội, và hướng dẫn để họ hiểu rằng họ được chuẩn việc xưng tội hàng năm cho đến khi điều này có thể thực hiện. Các Linh Mục có thể và phải đáp ứng những ai yêu cầu để được xưng tội, nhưng không thể quảng bá và mở cửa nhà thờ để giải tội.

Lễ Cưới.

Một ngoại lệ đối với hướng dẫn của chính phủ về việc đóng cửa nhà thờ là cho phép cử hành Lễ Cưới. Tuy nhiên chỉ có thể được phép cử hành với “một nhóm rất nhỏ,” (thí dụ chỉ dành cho các anh chị em ruột trong gia đình) tham dự trong nhà thờ, và phải tuân theo hướng dẫn về khoảng cách thể lý, vệ sinh và những hướng dẫn liên hệ. Nhà thờ phải đóng cửa ngay sau khi số người được phép tham dự đã vào nhà thờ. Các cặp phối ngẫu này có thể được hứa để có một cử hành lớn hơn sau khi trình trạng khẩn cấp công cộng đã qua (thí dụ: vào dịp kỷ niệm năm đầu của ngày cưới). Hiện nay các nhà hàng đã đóng cửa, hầu hết các đám cưới đã được dời lại ít nhất là 6 tháng.

Nếu nhà thờ được dùng cho Lễ Cưới, hàng ghế, các tay cầm cửa và những điểm đụng chạm khác phải được sát trùng ngay sau đó.

Lễ An Táng.

Một ngoại lệ khác đối với hướng dẫn đóng cửa nhà thờ của chính phủ cũng được phép đó là Thánh Lễ An Táng. Tuy nhiên Thánh Lễ An Táng cũng chỉ có thể được phép cử hành với “một nhóm rất nhỏ” (thí dụ chỉ dành cho các anh chị em ruột trong gia đình) tham dự trong nhà thờ, và phải tuân theo hướng dẫn về khoảng cách thể lý, vệ sinh và những hướng dẫn liên hệ. Nhà thờ phải đóng cửa ngay khi số người được phép tham dự đã vào nhà thờ. Tang quyến có thể được hứa để có một cử hành lớn hơn sau khi trình trạng khẩn cấp công cộng đã qua (thí dụ: vào dịp kỷ niệm giỗ đầu).

Nếu nhà thờ được dùng cho Thánh Lễ An Táng, hàng ghế, các tay cầm cửa và những điểm đụng chạm khác phải được sát trùng ngay sau đó.

Trường Học.

Tiếp theo các thông báo của chính phủ Liên Bang và Tiểu Bang, các trường học tại New South Wales sẽ tiếp tục mở cửa cho việc giám sát và dạy học. Tuy nhiên phụ huynh được khuyến khích giữ con ở nhà. Các trường Công Giáo ở Sydney sẽ cung cấp các bài học trực tuyến để việc giáo dục các em luôn được tiếp tục. Nếu phụ huynh chọn tiếp tục gởi con đến trường Công Giáo Sydney, mọi việc sẽ được bảo đảm như thường lệ và các em sẽ được chăm sóc một cách thích hợp.

Thăm viếng mục vụ và Xức Dầu Bệnh Nhân.

Chăm sóc mục vụ cho bệnh nhân, những người già yếu và neo đơn phải được bảo đảm bởi các Linh Mục và phải tuân theo hướng dẫn về y tế công cộng hiện nay. Tất cả các thừa tác viên phải tuân theo những hướng dẫn đã được đưa ra bởi các cơ quan y tế khi thăm viếng nhà của những người này; các cơ sở chăm sóc người cao niên, bệnh viện, nhà tù và các trung tâm giam giữ. Các thừa tác viên thánh thể chỉ đưa Mình Thánh đến gia đình nếu nguy cơ về việc nhiễm bệnh của họ thấp và được hướng dẫn một cách thích hợp với tất cả sự thận trọng. Linh Mục, cũng vậy, phải cẩn thận với chính sức khoẻ và an toàn của họ.

Như hướng dẫn trước, khi ban bí tích Xức Dầu, các Linh Mục thay vì đặt tay trên đầu được phép đưa tay trên người đó và dùng bông gòn gắn trên đầu một thẻ cây, hoặc mang bao tay có thể huỷ bỏ sau khi đã dùng một lần; Xức dầu trên đầu là đủ. Khoảng cách thể lý xa chừng nào có thể, sát trùng tay trước và sau khi xức dầu, và các biện pháp khác phải được áp dụng.

Luôn sẵn sàng.

Linh Mục phải bảo đảm rằng Giáo Dân có thể liên lạc với họ trong trường hợp khẩn cấp.

Sáng kiến mục vụ.

Thách đố cho toàn thể Giáo Hội hiện nay, bao gồm các Linh Mục chính xứ, là biết áp dụng sáng kiến mục vụ và khôn ngoan để bảo đảm việc mục vụ gia tăng thay vì giảm đi trong thời điểm khủng hoảng này. Các Linh Mục nếu có thể điện thoại cho Giáo Dân của mình để biết về tình trạng của họ.

Trong thư mục vụ vào ngày 18.3.2020, tôi nhấn mạnh sự quan trọng về việc chăm sóc người yếu đuối, cao niên và đơn chiếc đang lúc cộng đồng chúng ta đang đối diện những thách đố sâu xa do đại dịch COVID-19. Để giúp những người đang cần, Tổng Giáo Phận làm việc cùng với CatholicCare để đưa ra chương trình thiện nguyện với mục đích giúp đang cần giúp đỡ có thể tiếp cận được những vật dụng tiêu dùng, thực phẩm nấu sẵn, thuốc men và những nhu cầu thiết khác tại thời điểm khó khăn này. Quý cha được mời gọi để đề cử một điều hợp viên thiện nguyện (không phải quý cha hoặc thư ký của giáo xứ) và 5-10 người trẻ và khoẻ mạnh đủ trong giáo xứ để có thể thực hiện các cuộc thăm viếng dành cho những người cần giúp đỡ này. Nếu tìm được xin cung cấp chi tiết của họ cho Laura Rahil theo email: laura.rahil@sydneycatholic.org. Tổng Giáo Phận sẽ đối chiếu tất cả những đáp trả của giáo xứ và thông tri cho CatholicCare là cơ quan sẽ làm việc trực tiếp với điều hợp viên thiện nguyện để thi hành việc này tại giáo xứ. Nhiều người đau yếu và cao niên của chúng ta sẽ cảm nhận bị cách ly tại thời điểm này, đây chỉ là những việc mục vụ thiết yếu để làm trong suốt đại dịch COVID-19. Một phục vụ như thế là quan trọng không chỉ là bảo đảm cho người cần giúp đỡ có đủ thực phẩm và thuốc men, nhưng còn là sự đồng hành con người đang chiến đấu sự cô đơn và đơn chiếc.

CatholicCare cũng dành số điện thoại phục vụ, Care Line (13-18-19) để quan lý các cuộc gọi và sẽ chuyển các chi tiết của người cần giúp đỡ cho điều hợp viên thiện nguyện tại giáo xứ để được giúp đỡ tại giáo xứ địa phương.

Các giáo xứ cũng có thể xét đến việc tổ chức việc lần hạt trực tuyến hoặc nhóm cầu nguyện chung.

Để giúp người dân giữ gìn sức khoẻ thể lý và tâm linh trong cơn khủng hoảng này, chúng ta có trang web của Tổng Giáo Phận. https://www.sydneycatholic.org/coronavirus-updates/

Hy vọng rằng CatholicCare, hội Vincent de Paul và các cơ quan an sinh Công Giáo khác sẽ tiếp tục làm việc trong phạm vi dựa theo đòi hỏi y tế hiện nay và cung cấp thêm sự chăm sóc tại những nơi cần thiết.

Chăm sóc các Linh Mục.

Tôi bảo đảm sự hiệp nhất và quan tâm của tôi, không chỉ cho các tín hữu đang đói khát Bí Tích Thánh Thể, nhưng còn cho quý cha, những anh em Linh Mục của tôi. Tôi cảm ơn những cố gắng của quý cha trong việc duy trì sự bình tĩnh tại các cộng đồng địa phương, và tiếp tục gia tăng chăm sóc mục vụ cho Dân Chúa, ngay cả tại thời điểm lo âu về sức khoẻ của họ và của quý cha, về những giới hạn, cô đơn, tài chánh v.v…Tôi mời gọi các cha đặc trách về Linh Mục, đặc trách các vùng và hạt trưởng luôn liên lạc thường xuyên với các cha để tìm hiểu và cách thức để chúng tôi có thể giúp các cha. Đừng ngần ngại để hỏi khi cần giúp đỡ.

Những Hướng dẫn kế tiếp.

Nếu những giới hạn hiện nay thay đổi hoặc rõ nghĩa hơn tôi sẽ đưa ra lời hướng dẫn sớm nhất có thể. Tôi sắp xếp để thông báo một cách đều đặn và các clip video để việc truyền đạt luôn tiếp tục. Văn phòng phụng vụ của Tổng Giáo Phận sẽ đưa ra các hướng dẫn cụ thể về Phụng Vụ Tuần Thánh.

Phó dâng quý cha cho Thiên Chúa và cho Mẹ Maria.

Tôi tiếp tục phó thác quý vị, Tổng giáo phận và quốc gia của chúng ta vào sự cầu bầu của Đức Mẹ, Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu, Đức Mẹ Lộ Đức, và Đức Mẹ Good Health.

Chúng ta hãy cầu nguyện: Lạy Chúa, Đấng chữa lành mọi bệnh tật của chúng con, Đấng mà chúng con đang hướng đến trong những lúc khốn cùng. Xin nhận lấy lời cầu xin của chúng con, trong sức mạnh của đức tin, cuộc sống vĩnh cửu của những người đã qua đời và an ủi những người đang than khóc, sức khoẻ cho người bệnh tật và bình an cho những người đang hấp hối, sức mạnh cho các nhân viên y tế, khôn ngoan cho các nhà lãnh đạo và một tinh thần nhân ái cho tất cả chúng con. Nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha, trong sự thông hiệp với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

Trong Đức Kitô

Anthony Fisher OP.
Tổng Giám Mục TGP Sydney.

--------------------


Dear brothers in ministry and brothers and sisters in Christ

The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all in this time of pandemic.
As priests bid farewell to parishioners today there have been tears and bewilderment. Please assure your people that even as the Church cooperates with public health authorities to ensure the safety of all, we will do our best to keep in touch and maintain (even increase) our prayer on behalf of all, our health care, education and welfare services, and especially our pastoral care. I truly believe this is the time for us to shine as a Church.

Suspension of all public Masses and communal devotions from 12noon 23 March.

It is with heavy heart that I announce that following the new commonwealth and state restrict ions on public places, all public Masses and other communal devotions, whether inside churches or outdoors, are suspended in the Archdiocese from Sydney from 12noon until further notice.

From now on our focus must be on helping people find ways to pray and nurture their faith from home. As you know, we have done our best to maintain the availability of the Mass for as long as possible. But as I noted in my pastoral letter of 18 March, the Church in Australia was founded at a time when the Mass could not be celebrated on these shores.
Following the most recent advice from the commonwealth and state governments it may seem that we are again in that situation. But where our forefathers and mothers waited for years to receive the Holy Eucharist, it will be at worst a matter of months for us. Just as prayer sustained them through those times, so can it for us today. The spirit of those first Australian Catholics should inspire us through the times ahead.
“Mass for You at Home” is broadcast on Channel 10 each Sunday from 6am. There are several live-streaming and on-demand services for daily Mass both locally and from around the English-speaking world. The cathedral, some parishes and several individual priests of the Archdiocese are already regularly life-streaming Mass and other devotions; more such initiatives are occurring in response to the present crisis. Links are available at the Archdiocesan website.

Closure of churches

Clarification has been received from government that, in New South Wales at least, all churches must be closed, even to private prayer. Bishops and priests can still say Mass privately, and the NSW government has confirmed that bishops and priests may use their (closed) cathedral or parish church for that purpose and livestream the service. There is also a broad exception to these social gathering norms for isolated communities, but this exception does not apply in the Archdiocese of Sydney.

Private Masses and religious gatherings outside churches

Private Masses, prayer meetings or other religious activities “for very small groups” in people’s homes would seem to be permissible, subject to physical distancing (4 sq meters each), hygiene and related directives being carefully observed. When these occur we must be very prudent about how this is communicated and about public perceptions of favouritism or of flouting public health restrictions. As soon as I can get greater clarity about what is permitted in this area, I will share this with you.

Sunday observance and alternative devotions

As previously communicated, all but priests are dispensed from attending Sunday Mass: the faithful can keep Sunday holy by setting aside some time for prayer at home, reading the Scriptures of the day, watching Mass on television or online, and/or asking God for the graces they would normally receive in Holy Communion.

I exhort priests, religious and lay faithful to engage in regular prayer and fasting for those who die, fall sick or are at risk from COVID-19, for those caring for the sick, seeking a cure and leading us through this crisis. Priests may offer privately the Mass for the Sick, the Mass for Any Need or a Votive Mass of Our Lady of Lourdes. Consecrated religious (as well as clerics and lay faithful) may pray the Divine Office with these particular intentions and add appropriate petitions. All of us can pray the Rosary and other prayers regularly. The Holy Father and the Bishops Conference are announcing regular times that we might pray together for these intentions.

Daily Mass by priests

Though our priests can no longer celebrate Mass with their people, they can and should celebrate Mass for their people. Priests are exhorted to celebrate daily Mass on behalf of their people whilever public Masses are restricted and churches closed. The Bishops Conference is hoping to have a specific “Mass in Time of Pandemic” approved for use soon.

Baptisms

Baptisms should be postponed for at least six months where they prudently can be. If there is a risk of death, the child should be baptised by a priest or, if not available, by a lay person.

Confessions

The Second and Third Rites of Reconciliation are religious services and are not permitted. Creative responses to church closures such as drive-by Confessions or confessionals set up outdoors (with appropriate respect for privacy) would be subject to the caveats already noted regarding not drawing crowds, distancing, hygiene etc. The faithful should be advised on the continuing importance of examination of conscience and making an act of contrition, and that they are dispensed from their annual duties until such time as it is practicable to fulfil them. Priests may and should respond to individual requests for the Sacrament of Penance, but may not advertise or open the church for Confessions.

Weddings

An exception to the government’s church closure direction has been allowed for Weddings. But weddings may now only be celebrated with “very small groups” (i.e. immediate family) in attendance at the church, and subject to physical distancing, hygiene and related directives. The church should be closed once the limited participants have been admitted. Disappointed brides could be promised a larger celebration after the public emergency has passed (e.g. on the first anniversary). Now that wedding reception venues are closed, most weddings are being postponed for at least six months.
If a church is used for a wedding, pews, door knobs and other obvious contact points should be sanitised afterwards.

Funerals

Another exception to the government’s church closure direction has been allowed for Funerals. But funerals may now only be celebrated with “very small groups” (i.e. immediate family) in attendance at the church, and subject to physical distancing, hygiene and related directives. The church should be closed once the limited participants have been admitted. Grieving families could be promised a larger celebration after the public emergency has passed (e.g. on the first anniversary) If a church is used for a funeral, pews, door knobs and other obvious contact points should be sanitised afterwards.

Schools

Following announcements by the commonwealth and state governments, schools in New South Wales will remain open for supervision and teaching. But parents are encouraged to keep their children at home. Sydney Catholic Schools will be providing remote learning modules so that our children’s education continues. Should parents elect to continue sending their children to a Sydney Catholic school, the same work will be undertaken there and the children appropriately cared for.

Pastoral visits to and Anointing of the sick

Pastoral care of the sick, frail elderly and shut-in should as far as possible be undertaken by the clergy and in accordance with current public health advice. All ministers should follow precautions recommended by health authorities when visiting people’s homes, aged care facilities, hospitals, prisons and detention centres.

Extraordinary Ministers of Holy Communion should only take Holy Communion to people’s homes if they are at low risk themselves and appropriately advised on all precautions. Clergy, also, must be careful with respect to their own health and safety if we are to avoid exposing our people to risk and are going to be there for the long haul for people. As previously communicated, when Anointing the Sick, priests are given permission to lay on hands by holding them above rather than upon the head and to anoint using a cotton wool ball, cotton bud or a protective glove which can be disposed of appropriately after a single use. Anointing the head would be sufficient. Physical distancing to the extent possible, disinfecting hands before and after pastoral encounters, and other current measures should be applied.

Availability

Priest must ensure that parishioners can contact them in emergencies.

Pastoral initiatives

The challenge for the whole church at present, including for parish priests, is to apply pastoral creativity and prudence so as to ensure that our pastoral care increases rather than decreases in this time of crisis. Priests should as far as possible ring their parishioners to check in on how they are faring. In my Pastoral Letter of 18 March I emphasised the importance of caring for the frail, the elderly and isolated as our community faces the deep challenges posed by the COVID-19 pandemic. To help these people in need, the Archdiocese is working alongside CatholicCare to roll out a volunteer program to help the needy access groceries, cooked meals, medicine and other necessities at this difficult time. You are asked to nominate a volunteer coordinator (not you or your parish secretary) and 5-10 people in your parish who are young and healthy enough to carry out these visits to the needy. Please provide their contact details to Laura Rahill at laura.rahill@sydneycatholic.org. The Archdiocese will collate all parish responses and communicate these to CatholicCare who will work with your volunteer coordinator directly to implement this at the parish level. Many of our frail and elderly will feel particularly isolated at this time, as only essential services continue to operate during the COVID-19 pandemic. A service like this is critical to not only ensuring the needy get food and medicine, but human company as well to combat long-term loneliness and isolation. CatholicCare’s dedicated phone service, CCare Line (Ph one 13-18-19) will also manage calls for assistance as they come in and will pass on details of the person requiring assistance to the parish volunteer coordinator so that help can be arranged by the local parish.

Parishes might also consider organising a parish online rosary or prayer group.

To help people maintain their physical health and spiritual life through this crisis, we have a page on our archdiocesan website. For latest updates, prayers and spiritual resources, and to watch Mass online visit the Archdiocese’s Corona virus updates page. It is our hope that CatholicCare, the St Vincent de Paul Society and other Catholic welfare providers will continue to operate within current public health requirements and provide additional care where needed.

Care of priests

Please be assured of my particular solidarity and solicitude, not just for our faithful hungry for the Eucharist, but for you, my brother pastors. I thank you for all your efforts so far to maintain calm in our local communities and some semblance of ordinary life, and to continue and increase the pastoral care offered to our people, even at a time of anxiety about their health and yours, and about restrictions, isolation, finances etc. I ask the Vicars for Clergy, Regional Vicars and Deans to keep in regular contact to see how you are going and how we might help you. Please do not hesitate to put your hand up for help.

Further communications

If these present restrictions are varied or clarified, I will advise you as soon as possible. I plan to issue regular messages and video clips to keep communication going. Particular guidelines will be issued by the Liturgy Office for Holy Week.

Commending you to Our Lord and Our Lady

I continue to entrust you, our Archdiocese and our nation to the intercession of Our Lady, Help of Christians, of Lourdes, and of Good Health.
Let us pray: 0 God, healer of all our ills, to whom we turn in this time of distress, grant we pray, in the power of faith, eternal rest to the dead and comfort to those who mourn, health to the sick and peace to the dying, strength to medical workers, wisdom to our leaders and a spirit of kindness to us all. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, for ever and ever.

Yours fraternally in Christ

Most Rev. Anthony Fisher OP, DD BA LIB BTheol DPhil Archbishop of Sydney