THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
95 tuổi nhưng vẫn tiếp tục phục vụ trong vai trò linh mục.
Linh mục được coi là cao tuổi nhất tại Tổng Giáo Phận Sydney là Đức Ông William Mullins mới đây mừng đại thọ 95 tuổi cho biết vẫn muốn tiếp tục phục vụ Giáo Hội mà ngài yêu thương.

Linh mục được coi là cao tuổi nhất tại Tổng Giáo Phận Sydney là Đức Ông William Mullins mới đây mừng đại thọ 95 tuổi cho biết vẫn muốn tiếp tục phục vụ Giáo Hội mà ngài yêu thương. Trước đây, ngài từng có cơ hội làm việc tại Thánh Bộ Giáo Dục Công Giáo ở Rome dưới triều đại của hai Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục và Gioan Phaolô Đệ Nhị. Ngài được vinh hạnh theo học với các nhà chú giải kinh thánh xuất sắc tại Viện Đại Học University of America tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn. 

Trong 30 năm qua, Đức Ông đã làm việc không biết mệt mỏi trong sứ vụ linh mục tại Sydney mà một phần lớn thời gian là tại văn phòng chưởng ấn của TGP. Ngài cũng làm công tác mục vụ cho các linh mục nay đã hồi tục, thế nhưng vẫn muốn tiếp tục sống đức tin. Đức Ông cũng thường xuyên giải tội tại Nhà Thờ Chính Toà St Marys và coi đó là “một công tác mục vụ đòi kiên trì nhưng rất được an ủi”. 

Trước đây Đức Ông từng là một sư huynh Dòng La Salle trước khi theo con đường để trở thành linh mục. ĐTGM Anthony Fisher đã ca ngợi Đức Ông Mullins như một linh mục “tạo cảm hứng” nơi người khác, “Giáo Hội Úc được diễm phúc có những linh mục với tầm vóc như vậy”. 

Khi được nhà báo phỏng vấn, Đức Ông Mullins cho biết sở dĩ có được một xác tin như vậy là nhờ được giáo dục từ trong gia đình sau đó nhờ lời hứa vâng phục bề trên. Đức Ông nói: “Tôi đã được giáo dục như vậy, có nghĩa là làm những gì được bề trên phán bảo”. Bên cạnh đó, Đức Ông cũng cho biết rất hân hạnh được làm việc với hai Đức Giáo Hoàng mà nay đã trở thành thánh và ngài nói đùa là “hy vọng đôi khi tôi cũng được hưởng lây hương thơm đó”. 

Nguồn catholicweekly
Vũ Nhuận chuyển ngữ