THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Ấn Tín toà giải tội đang bị đe doạ.
“Điều đáng buồn là việc phá bỏ Ấn Tín Toà Giải Tội sẽ không ngăn ngừa được tình trạng lạm dụng và sẽ không gíup gì cho các nỗ lực đang được tiến hành để cải thiện sự an toàn cho trẻ em tại các cơ sở do Đạo Công Giáo điều hành”.

Các linh mục tại thủ đô Canberra có thể bị truy tố hình sự nếu tiếp tục giữ bí mật toà cáo giải liên quan đến những vụ xâm phạm tình dục chiếu theo một đạo luật mới nhằm bảo vệ trẻ em vừa được thông qua tại Viện Lập Pháp Lãnh Thổ Thủ Đô ACT. Tất cả ba chính đảng tại đây đều ủng hộ dự luật nhằm mở rộng việc bắt buộc các giáo hội phải khai báo mặc dầu có 3 chính khách đảng Tự Do tỏ ý quan ngại. 

Dân biểu Andrew Wall tin rằng việc bao gồm một số tổ chức tôn giáo phải khai báo là “quá hạn”. Thế nhưng ông Wall cho rằng việc phá vỡ Ấn Tín Toà Giải Tội sẽ thay đổi tận gốc hình thức này và có thể xâm phạm đến quyền tự do hội họp, quyền tự do phát biểu và quyền tự do tín ngưỡng. 

Bà Vicki Dunne là một tín đồ công giáo xác nhận là việc vi phạm Ấn Tín Toà Giải Tội sẽ dẫn đến việc linh mục bị dứt phép thông công và sẽ làm giảm sự tin tưởng đối với một nghi thức “thánh thiêng”. Vì thế linh mục Frank Brennan từng tuyên bố: “Lặng thà tôi phá luật còn hơn là vi phạm Ấn Tín Toà Cáo Giải”. 

Trong khi đó bà Elizabeth Kikkert là một tín đồ Mormon, cho biết trong khi bà dứt khoát lập trường cần phải bảo vệ trẻ em, thế nhưng việc quyết định đối với Ấn Tín Toà Giải Tội nên dành cho Hội Đồng Chính Phủ liên bang và tiểu bang COAG. Đạo luật mới đòi các tổ chức tôn giáo - kể từ ngày 1 tháng 7 tới đây - phải báo cáo mỗi khi có cáo buộc, vi phạm hoặc kết tội liên quan đến trẻ em cho cơ quan giám sát ACT Ombudsman trong vòng 30 ngày để có thể mở cuộc điều tra 

Thế nhưng điều khoản về Ấn Tín Toà Giải Tội sẽ chỉ được áp dụng sau ngày 31 tháng 3 năm 2019 để chính phủ và hàng giáo sĩ có thời gian thảo luận để xem luật pháp sẽ được áp dụng như thế nào. ĐTGM Christopher Prowse đã xác định lập trường qua một bài báo đăng tải trên tờ The Canberra Times là giáo hội dứt khoát hợp tác với luật đòi phải báo cáo, thế nhưng ngài yêu cầu không nên bao gồm Ấn Tín Toà Giải Tội trong đạo luật. Ngài viết: “Điều đáng buồn là việc phá bỏ Ấn Tín Toà Giải Tội sẽ không ngăn ngừa tình trạng lạm dụng và sẽ không gíup gì cho các nỗ lực của chúng tôi đang được tiến hành để cải thiện sự an toàn cho trẻ em tại các cơ sở do Đạo Công Giáo điều hành”. 

Nguồn cathnews
Vũ Nhuận chuyển ngữ