THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Các Giám mục tại Malawi công bố “Không đuợc phép chúc lành cho các cặp đồng tính dưới bất cứ hình thức nào.” (Tuyết Nguyễn)
Trong một tuyên bố dài hai trang ngày 19 tháng 12, các thành viên của Hội đồng Giám mục Malawi (ECM) đã đưa ra “một sự làm rõ về tuyên bố về ý nghĩa mục vụ của các chúc lành, Fiducia Supplicans” và tuyên bố rằng họ cấm thực hành các việc chúc lành như vậy ở Quốc gia miền Nam Châu Phi.

Các giám mục ở Malawi cấm thực hiện tuyên bố của Vatican về việc chúc lành cho “các cặp đồng tính” và các cặp vợ chồng trong “các tình trạng bất hợp pháp” khác, Fiducia Supplicans, mà Bộ Giáo lý Đức tin (DDF) công bố ngày 18 tháng 12.

Trong một tuyên bố dài hai trang ngày 19 tháng 12, các thành viên của Hội đồng Giám mục Malawi (ECM) đã đưa ra “một sự làm rõ về tuyên bố về ý nghĩa mục vụ của các chúc lành, Fiducia Supplicans” và tuyên bố rằng họ cấm thực hành các việc chúc lành như vậy ở Quốc gia miền Nam Châu Phi.

Các thành viên ECM cho biết trong tuyên bố chung của họ rằng “chúng tôi chỉ thị điều đó vì lý do mục vụ, chúc lành… cho các đôi đồng tính dưới bất kỳ hình thức kết hợp nào đều không được phép ở Malawi.”

Chỉ thị của các nhà lãnh đạo Giáo hội Malawi cấm chúc lành “cho bất kỳ hình thức kết hợp đồng tính nào” trong nước kèm theo bốn điểm làm rõ về tuyên bố mới nhất của Vatican.

Các giám mục cho biết họ đã đưa ra những giải thích một cách rõ rang rằng “sau khi ghi nhận một số cách giải thích sai lầm về tuyên bố này đã tạo ra sự quan tâm, sợ hãi và lo lắng giữa những người Công giáo và những người tìm đến Giáo hội Công giáo để được hướng dẫn về đạo đức, tâm linh và giáo lý.”

Họ giải thích: “Tuyên bố KHÔNG phải là việc chúc lành cho các cuộc kết hợp đồng tính và sự chứng thực bí tích cho những đôi đã kết hôn”. “Không, đây là một tài liệu được thúc đẩy bởi các câu hỏi được gửi đến Thánh Bộ Giáo lý Đức tin liên quan đến việc liệu chúc lành của Thiên Chúa qua các thừa tác viên của Người có thể được mở rộng cho mọi người bất kể quốc gia của họ, do đó tiêu đề của tài liệu là ' Về ý nghĩa mục vụ của những chúc lành' chứ KHÔNG phải về việc chúc lành cho các cuộc kết hợp đồng tính.”

Với tuyên bố của Vatican, các giám mục nói tiếp, “trong khi phân biệt ý nghĩa và mức độ về những chúc lành khác nhau, nhắc lại rằng giáo huấn của Giáo hội về hôn nhân được định nghĩa là một sự kết hợp duy nhất, ổn định và bất khả phân ly giữa một người nam và một người nữ, mở ra một cách tự nhiên cho thế hệ con cái, vẫn vững chắc.”

Họ nhắc lại thêm tuyên bố “nói rằng các nghi thức và lời cầu nguyện có thể tạo ra sự nhầm lẫn giữa những gì cấu thành hôn nhân và những gì mâu thuẫn với nó đều không được phép (xem Fiducia Supplicans, đoạn 4)”.

Các giám mục cho biết: “Tài liệu tương tự nhấn mạnh rằng Giáo hội luôn chỉ coi những mối quan hệ tình dục diễn ra trong hôn nhân là hợp pháp về mặt luân lý”.
Về những chúc lành thông thường mà người nhận có thể là con người, vật thể thờ phượng và sùng kính, những bức ảnh thánh, nơi làm việc, hoa quả của trái đất, v.v., các thành viên ECM nói, “những chúc lành đó được trao cho bất kỳ ai và bất cứ điều gì trong sự hiểu biết rằng phúc lành vĩ đại của Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô, Ngôi Lời vĩnh cửu mà Chúa Cha đã chúc phúc cho chúng ta khi chúng ta vẫn còn là tội nhân.”

Họ nói thêm: “Chính trong bối cảnh này, các cặp đồng tính hoặc những người sống trong các cuộc kết hợp bất thường có thể yêu cầu và nhận được các chúc lành thông thường phi phụng vụ, mà Giáo hội luôn ban cho bất cứ ai yêu cầu họ”.

Khi cho phép những chúc lành như vậy, các thành viên ECM cảnh báo, đề cập đến tuyên bố của Vatican: “Chúng ta nên thận trọng rằng những chúc lành đó không nên được hiểu như là một hành vi phụng vụ hoặc bán phụng vụ, tương tự như một bí tích, và những quyết định như vậy có thể là một phần của sự thận trọng mục vụ trong một số hoàn cảnh nhất định không nhất thiết phải trở thành một quy luật cho Giáo hội [và] không có quyền ban phép lành phụng vụ khi mà điều đó, bằng cách nào đó, cống hiến một hình thức kết hợp hợp pháp về mặt luân lý, giả định là một cuộc hôn nhân hoặc một thực hành tình dục ngoài hôn nhân.”

Trích dẫn đoạn 4 của Fiducia Supplicans, nhấn mạnh rằng hôn nhân là “một sự kết hợp độc quyền, ổn định và không thể tách rời giữa một người nam và một người nữ, mở ra một cách tự nhiên cho thế hệ con cái.” Các giám mục nói: “Trong khi chúng tôi hiểu mối quan tâm chính đáng và những lo ngại mà tuyên bố này đã tạo ra, chúng tôi muốn bảo đảm với tất cả những người Công giáo và tất cả những người quan tâm đến giáo huấn Công giáo rằng giáo huấn của Giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền về hôn nhân vẫn được giữ nguyên.”

Tuyết Nguyễn chuyển dịch

Nguồn: https://www.catholicnewsagency.com/author/667/aci-africa