THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Các giám mục thuộc khu vực Đại Dương Châu họp hội nghị tại Papua New Guinea.
“Ý thức hệ có tác động mạnh mẽ trên cách thức đối phó với các vấn đề sinh thái và môi trường. Não trạng ý thức hệ có thể dẫn chúng ta đến những hậu quả tai hại mà ĐTC nhắc đến trong thông điệp “Laudato Si” là ý thức hệ Chủ Nghĩa Cá Nhân".

75 giám mục đến từ các nước Úc, Papua New Guinea, Tân Tây Lan, Quần đảo Solomon, Fiji và các đảo quốc tại Thái Bình Dương đang nhóm họp từ ngày 11 đến 17 tháng 4 năm 2018 tại Port Moresby với chủ đề: "Care of our Common Home of Oceania: A sea of possibilities” (Chăm Sóc Ngôi Nhà Chung Đại Dương Châu: Một Biển Khả Thi) nhằm thảo luận các vấn đề nhân quyền và môi sinh. 

Trong thánh lễ khai mạc hội nghị, ĐHY Pietro Parolin - quốc vụ khanh Toà Thánh - đã đề cập đến thông điệp “Laudato Si” của ĐTC Phanxicô khi nhấn mạnh đến trách nhiệm của Loài Người đối với nhau và với môi trường sinh thái. Ngài nói: “Ý thức hệ có tác động mạnh mẽ trên cách thức đối phó với các vấn đề sinh thái và môi trường. Não trạng ý thức hệ có thể dẫn chúng ta đến những hậu quả tai hại mà ĐTC nhắc đến trong thông điệp “Laudato Si” là ý thức hệ Chủ Nghĩa Cá Nhân. 

Trong số các diễn giả có linh mục Clement Taulam PNG trình bày thảm cảnh của những người tỵ nạn trên đảo Manus và công việc của ngài tại đó. Năm ngoái, linh mục đã được giới truyền thông nói đến nhiều khi đương đầu với các chính phủ PNG và Úc khi kêu gọi giúp đỡ những người tầm trú trên đảo Manus và đề nghị tìm ra một giải pháp ổn thoả cho tình trạng bế tắc tại trung tâm tạm giam do chính phủ Úc điều hành.

Hội nghị các giám mục khu vực Đại Dương Châu được tổ chức 4 năm một lần và sẽ kết thúc vào ngày mai thứ hai. 

Nguồn sydneycatholic
Vũ Nhuận chuyển ngữ