THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Cầu Nguyện chống lại dự luật phá thai tại NSW
Lời mời gọi các tín hữu hãy gọi điện thoại đến cho các dân biểu tại các văn phòng của họ và yêu cầu họ từ chối dự luật phá thai sẽ được bỏ phiếu tại quốc hội NSW vào tuần tới.

 

Sydney. Trong lời kêu gọi các tín hữu tại tổng giáo phận Sydney, ĐTGM Anthony Fisher kêu gọi mọi tín hữu hãy gọi điện thoại đến cho các dân biểu tại các văn phòng của họ và yêu cầu họ từ chối dự luật phá thai sẽ được bỏ phiếu tại quốc hội NSW vào tuần tới.

Để nói lên mối quan tâm của chúng ta, sau đây là 3 cách đặc biệt để chúng ta có thể nói lên lập trường chống phá thai của mình.

1. Cầu nguyện.

Nhà thờ chính thánh Mary sẽ mở cửa từ sáng thứ hai tuần này cho đến tối thứ Năm để cầu nguyện. Bắt đầu từ 1:30 chiều thứ Hai, ngày 5 tháng 8 và tiếp tục suốt cho đến 6:30 sáng thứ Năm ngày 8 tháng 8. Cá nhân hoặc đoàn thể có thể đến chầu thánh thể và cầu nguyện nhà thờ chính toà.

2. Hành động.

Chúng ta gọi điện thoại cho các dân biểu đại diện của mình và yêu cầu họ bầu phiếu chống lại dự luật phá thai.

3. Làm chứng.

Bắt đầu từ 12:30 chiều thứ Hai ngày 5 tháng 8 cho đến 12:00 sáng thứ Tư, ngày 7 tháng 8, luôn có nhân chứng phò sự sống cầu nguyện bên ngoài quốc hội NSW. Chúng ta có thể đến để làm chứng một cách công khai vì sự sống và biểu lộ cho các dân biểu biết về sự quan tâm của chúng ta đối với vấn đề này.

Ban tổ chức rất cần sự hiện diện của chúng ta trước toà nhà quốc hội tiểu bang.

Tuyết Nguyễn tóm lượt (Nguồn Catholic Sydney)