THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Chỉ có Đức Thánh Cha mới có thể bắt một giám mục từ chức.
Trước những lời kêu gọi đòi ĐTGM Philip Wilson từ chức, Hội Đồng Giám Mục Úc trả lời rằng chỉ có Đức Thánh Cha Phanxicô mới có thể ra lệnh cho ĐTGM Wilson thực hiện điều đó.

Trước những lời kêu gọi đòi ĐTGM Philip Wilson từ chức, Hội Đồng Giám Mục Úc trả lời rằng chỉ có Đức Thánh Cha Phanxicô mới có thể ra lệnh cho ĐTGM Wilson thực hiện điều đó. Trong khi đó ĐTGM Mark Coleridge - chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Úc - cho biết Hội Đồng tôn trọng quyền kháng cáo tội bao che lạm dụng tình dục trẻ em của đương sự. 

Qua một thông báo đề ngày 5 tháng 7, ĐTGM Coleridge cho biết Hội Đồng “đã theo dõi sát trường hợp ra toà của ĐTGM Wilson, từ việc bị buộc tội, bị kết án và nay với ý định kháng án. Chúng tôi tôn trọng quyền nộp đơn kháng án của ĐTGM. Đó là quyền của mọi công dân”. 

“Thế nhưng chúng tôi cũng nhìn nhận sự đau khổ kéo dài mà hành động này có thể gây ra cho các nạn nhân. Đặc biệt là những nạn nhân của Jim Fletcher. Một số các nạn nhân còn sống, một số nhân vật tên tuổi và thành viên trong cộng đồng đã công khai kêu gọi ĐTGM Wilson từ chức. Mặc dầu chúng tôi không có thẩm quyền đòi ĐTGM Wilson từ chức, thế nhưng một vài giám mục nơi chỗ riêng tư đã có ý kiến với ngài”. 

“Tuy nhiên chỉ có Đức Thánh Cha mới có thể đòi một Giám Mục từ chức”.

Nguồn sydneycatholic
Vũ Nhuận chuyển ngữ