THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Chủ Nhật 24.5.2020 Ngày Truyền Thông Thế Giới.
Thông điệp của ĐTC Phanxicô trong Ngày Truyền Thông Thế Giới Năm 2020 được phổ biến hồi tháng giêng, đã nhấn mạnh đến sự quan trọng của việc kể chuyện bao gồm việc chia sẻ những câu chuyện qua các thế hệ.
Hội Đồng Truyền Thông Công Giáo The Australian Catholic Media Council nhân Ngày Truyền Thông Thế Giới vào chủ nhật tuần này 24.5.2020 đã phát hành một tài liệu khuyến khích các giáo xứ đáp ứng lời mời gọi của ĐTC Phanxicô xử dụng tối đa các phương tiện truyền thông để rao giảng Tin Mừng.
 
Thông điệp của ĐTC trong Ngày Truyền Thông Thế Giới Năm 2020 được phổ biến hồi tháng giêng, đã nhấn mạnh đến sự quan trọng của việc kể chuyện bao gồm việc chia sẻ những câu chuyện qua các thế hệ. Qua sự hướng dẫn đó và trong bối cảnh của tình hình truyền thông vào lúc này, Hội Đồng Media vừa phát hành tài liệu hướng dẫn về truyền thông xã hội cho các giáo xứ.
 
Trong lời nhập đề của tài liệu hướng dẫn, ĐGM Patrick O’Regan, đặc trách về truyền thông, nhận định: “Phúc Âm được mô tả là một câu chuyện tuyệt vời nhất và chắc chắn đó là một câu chuyện cần phải được thường xuyên nói đến. Thế nhưng câu chuyện Phúc Âm đó ngày nay không chỉ được truyền tụng qua các bản văn cũ, mà còn qua cuộc sống của những gia đình công giáo và cộng đoàn. Nó còn được nói trong cuộc sống hưng phấn của các giáo xứ”.
 
“Truyền thông xã hội là một dụng cụ mà qua đó các câu chuyện của cộng đồng chúng ta có thể được kể lại qua việc xử dụng nhiều phương tiện khác nhau. Ưu điểm là truyền thông xã hội giúp xây dựng liên hệ giữa con người, tăng sự tương tác giữa con người với nhau”.
 
Tập hướng dẫn giải thích những nguyên tắc tổng quát để xây dựng và điều hành các phương tiện truyền thông trong giáo xứ. Có nhiều phương tiện có thể áp dụng cho các nhu cầu mục vụ. Tuy nhiên Facebook và Instagram, được coi là 2 phương tiện thích hợp cho các giáo xứ.
 
Tập chỉ dẫn tuy được hoàn tất vào tháng 2 năm 2020, thế nhưng trong bối cảnh đại dịch Covid, đã được hiệu đính với một số chi tiết mới như hình thức Facebook Live hay dịch vụ trực tuyến cho thánh lễ và những sinh hoạt khác của giáo hội.
 
Bà Debra Vermeer, chủ tịch Australian Catholic Media Council, ghi nhận Ngày Truyền Thông Thế Giới không chỉ là trách nhiệm của những người coi đó như một nghề nghiệp, mà việc rao giảng Tin Mừng là bổn phận của mọi Kitô Hữu. Việc chúng ta làm chứng qua hành động, qua lời nói và chữ viết, có thể kể một câu chuyện cũ thế nhưng luôn luôn mới mẻ, đặc biệt giữa lúc chúng ta đang sống Mùa Phục Sinh”.
 
Nguồn cathnews
Vũ Nhuận chuyển ngữ