THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Cuộc rước kiệu Thánh Thể của TGP Sydney phải dời lại.
ĐTGM Fisher so sánh tình hình giới hạn hiện nay với hoàn cảnh của những giáo dân công giáo thời lập quốc khi lòng sùng kính Thánh Thể của họ bị chính quyền Anh đàn áp và không cho cử hành thánh lễ.

Cuộc rước kiệu Thánh Thể năm nay của Tổng Giáo Phận Sydney vào chủ nhật 14 tháng 6 đã phải dời lại vì những biện pháp giới hạn tập trung do đại dịch Covid19 gây ra. Bình thường, cuộc rước kiệu có thể thu hút hàng ngàn giáo dân từ khắp nơi trong tổng giáo phân cung nghinh Mình Thánh Chúa qua khu trung tâm thương mại CBD của thành phố. 

Năm nay vì không thể rước kiệu chung, ĐTGM Fisher khuyến khích giáo dân đánh dấu Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa bằng cách đến thờ lạy tại các nhà thờ giáo xứ. Ngài nói: “Tôi biết có nhiều giáo xứ trong tổng giáo phận có tạo điều kiện để giáo dân đến thờ lạy Thánh Thể”.

ĐTGM Fisher giải thích: “Thánh Thể là nguồn suối và cũng là đỉnh cao của niềm tin. Lễ Mình Máu Chúa là thời gian hiệp nhất tất cả chúng ta trong tình yêu của Thánh Thể. Tôi mời goi anh chị em dành thời gian để cầu nguyện với Chúa trong dịp lễ này”. 

ĐTGM Fisher so sánh tình hình giới hạn hiện nay với hoàn cảnh của những giáo dân công giáo thời lập quốc khi lòng sùng kính Thánh Thể của họ bị chính quyền Anh đàn áp và không cho cử hành thánh lễ. 

ĐTGM Fisher nói: “Chúng ta hãy noi gương các giáo dân công giáo thời thuộc địa ở Sydney khi họ bị cấm cản tham dự thánh lễ trong 30 năm, thế nhưng họ vẫn sống đức tin qua cầu nguyện và sùng kính Thánh Thể”. 

Lễ Kính Mình Thánh Chúa hàng năm được ĐGH Urban IV thành lập năm 1264 nhờ sự vận động của Thánh Thomas Aquinas. Lễ Kính chú tâm vào việc tôn thờ Thánh Thể hiện diện trong Mình, Máu và Thần Tính của Chúa Giêsu Kitô qua việc truyền phép bánh và rượu. Bí tích Thánh Thể do Chúa Giêsu thành lập trong Bữa Tiệc Ly là trọng tâm của Thánh Lễ và là nguồn suối sự sống cho các giáo hữu Công Giáo. 

Hình 2 Giovanni Portelli: Cuộc rước kiệu Thánh Thể của cộng đồng Công Giáo Sydney năm 2019.

Hình 3 Giovanni Portelli: ĐTGM Sydney Anthony Fisher cung nghinh Thánh Thể ban phép lành cho những người đi theo đoàn kiệu và đi lại trên đường phố năm 2019. 

Hình 4 Giovanni Portelli: “Nghi thức thờ lạy Thánh Thể tại giáo xứ được trực tuyến”.

Hình 5 Giovanni Portelli: ĐTGM Fisher tại nhà thờ St Patrick’s Church Hill năm 2019. Đó là nơi mà lòng sùng kính Thánh Thể vẫn được duy trì cho dẫu có bị chính quyền Anh kềm kẹp trong thời gian đầu tại thuộc địa. 

Hình 6: Thánh Thomas Aquinas, tiến sĩ hội thánh là người cổ xuý mạnh mẽ việc sùng kính Thánh Thể, từ đó dẫn đến việc thành lập Lễ Kính Mình Thánh Chúa vào thế kỷ 13.

Nguồn catholicweekly
Vũ Nhuận chuyển ngữ