THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
ĐGH công bố một con đường mới để trở nên thánh.
Trước đây 3 con đường kia là : tử đạo, cuộc sống có những nhân đức anh hùng và nổi tiếng là thánh thiện.

Những ai sống một cuộc sống công giáo tốt đẹp, sẵn sàng chấp nhận cái chết vì lợi ích của kẻ khác thì sẽ được cứu xét để được phong hiển thánh. Đó lời tuyên bố của ĐGH Phanxicô và được coi là con đường thứ tư để nên thánh.

Trước đây 3 con đường kia là : tử đạo, cuộc sống có những nhân đức anh hùng và nổi tiếng là thánh thiện.

Hôm thứ 3, ĐGH đã công bộ tự sắc “Maiorem Hac Dilectionem” phác họa con đường thứ tư để nên thánh. Đó là những ai sống một cuộc sống tốt lành theo tinh thần Công Giáo và tự nguyện chấp nhận cái chết vì người khác 

Đây là chi tiết thay đổi đầu tiên trong những yêu cầu để được phong hiển thánh từ nhiều thế kỷ qua. Theo tiêu chuẩn mới, cần phải có một phép lạ do lời cầu bầu của ứng viên trước khi được phong chân phước, bước đầu trước khi được cất nhắc lên hàng hiển thánh. 

Bậc tử vì đạo – chết vì đức tin – không đòi hỏi phép lạ.

Nguồn : catholicherald
Vũ Nhuận chuyển ngữ