THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
ĐTC Phanxicô bổ nhiệm tân giám mục tại Giáo Phận Sale.
Đức ông Greg Bennet, một linh mục tại TGP Melbourne sẽ trở thành giám mục thứ 10 của Giáo Phận Sale. Đức ông Bennett sinh và lớn lên tại Melbourne, hoàn tất bậc trung học tại trường Braemar College ở Woodend, tây bắc Melbourne. Sau một thời gian làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, Bennet gia nhập Corpus Christi College năm 1986 và thụ phong linh mục năm1992.

Đức ông Greg Bennet, một linh mục tại TGP Melbourne sẽ trở thành giám mục thứ 10 của Giáo Phận Sale. Đức ông Bennett sinh và lớn lên tại Melbourne, hoàn tất bậc trung học tại trường Braemar College ở Woodend, tây bắc Melbourne. Sau một thời gian làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, Bennet gia nhập Corpus Christi College năm 1986
và thụ phong linh mục năm1992.

Sau một thời gian làm việc tại các giáo xứ, Đức ông Bennet học tiếp hậu đại học, đạt văn bằng cao học khoa cố vấn mục vụ tại trường Loyola College ở Baltimore, Hoa Kỳ và văn bằng cử nhân Thần Học Thánh tại đại học Angelicum University ở Rome.

Trở về nước, ngài nắm nhiều chức vụ lãnh đạo tại TGP Melbourne bao gồm giám đốc đặc trách các linh mục và sau đó làm gíam đốc Văn Phòng Phúc Âm Hoá đầu tiên của TGP. Ngài từng là tổng đại diện của TGP Melbourne từ năm 2012 đến 2019. 

Chỉ cách đây 4 tháng, ngài trở về với đời sống mục vụ giáo xứ trong vai trò chính xứ West Brunswick và nay ngài được giao trách nhiệm trông coi một Giáo Phận trải dài từ Gippsland đến giáp biên giới với NSW gồm những khu vực ngoại thành phía đông của Melbourne. 

Khi hay tin được bổ nhiệm, Đức ông Bennet nhìn nhận là “một trách nhiệm nặng nề và cũng là một đặc ân được yêu cầu chấp nhận việc bổ nhiệm”. Ngài nói: “Tôi mong muốn được hợp tác với hàng giáo sĩ và giáo dân tại Giáo Phận Sale. Tôi đến Giáo Phận như một khách lạ, thế nhưng tôi cầu nguyện để chúng ta có thể lớn mạnh trong tình anh chị em với Chúa”. Thời điểm lễ nhậm chức của Đức Tân Giám Mục chưa được xác định. 

Nguồn catholicweekly
Vũ Nhuận chuyển ngữ