THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
ĐTC Phanxicô khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục Khu Vực Pan-Amazon
ĐTC cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho Thượng Hội Đồng sự khôn ngoan, sự thận trọng, sự phân định để giúp Giáo Hội tại Khu vực Pan-Amazon được canh tân đổi mới nhờ Lửa của Đức Tin.

Hôm chủ nhật ngày 6.10.2019 ĐTC Phanxicô đã chính thức khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục Khu Vực Pan-Amazon trong một thánh lễ đại trào tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô. Ngài cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho các tham dự viên sự khôn ngoan, sự thận trọng, sự phân định để giúp Giáo Hội tại Khu vực Pan-Amazon được canh tân đổi mới nhờ Lửa của Đức Tin. 

Ngài nói: “Thân trọng không có nghĩa là thiếu quyết đoán. Đó không phải là một thái độ tự vệ. Đó là một đức tính của người mục tử biết phục vụ với sự khôn ngoan, có khả năng phân định, đón nhận sự canh tân đổi mới của Thánh Linh”. 

“Trung thành với sự mới mẻ của Thánh Linh là một hồng ân mà chúng ta phải cầu xin. Nguyện xin Chúa Thánh Thần - là đấng đổi mới mọi sự, ban cho chúng ta sự thận trọng can đảm, ước gì Chúa Thánh Linh soi sáng cho Thượng Hội Đồng biết canh tân đổi mới những con đường của Giáo Hội tại khu vực Amazonia để Lửa của Sứ Vụ Truyền Giáo tiếp tục bùng cháy”. 

Thượng Hội Đồng Khu Vực Amazone kéo dài trong 3 tuần lễ từ ngày 6 đến 27 tháng 10. Các gíam mục, linh mục, giáo dân và tu sĩ nam nữ sẽ cùng nhau thảo luận, trao đổi ý kiến về những vấn đề quan trọng tại khu vực, bao gồm tình trạng thiếu ơn gọi linh mục, những thách đối về môi sinh và những trở ngại cho công việc truyền giáo. Trong thánh lễ khai mạc ngoài các tham dự viên còn có 13 tân hồng y vừa được thụ phong hôm thứ bảy. 

Trong bài giảng, ĐTC nhắc đến hình ảnh bụi rậm cháy trong Cựu Ước. Ngài nói “Lửa của Thiên Chúa đốt, chứ không thiêu huỷ. Đó là lửa của tình yêu cháy sáng, sưởi ấm và ban sự sống, chứ không phải là lửa thiêu rụi và cấu xé. Khi con người và các nền văn hoá cầu xé mà không có tương kính, không có tình thương. Thì đó không phải là lửa của Thiên Chúa mà đó là lửa của thế gian. Ước gì Thiên Chúa gìn giữ chúng ta thoát khỏi sự tham lam của những hình thức thuộc địa mới. Lửa do lòng tham vụ lợi sẽ hủy hoại như các vụ cháy rừng đang tàn phá khu vực Amazonia. Đó không phải là lửa của Tin Mừng. Lửa của Chúa mang đến sự ấm áp, lôi kéo đi đến sự hiệp nhất”.

Nguồn catholicherald

Vũ Nhuận chuyển ngữ