THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
ĐTC Phanxicô muốn nghe tận tai những “nghi ngờ và phê bình” của giới trẻ đối với giáo hội.
Mục đích của đại hội là để hàng giáo phẩm nghe được “tiếng nói và cảm nghĩ của giới trẻ” về niềm tin, về những nghi nan của họ cũng như những chỉ trích phê phán.

Cơ hội này sẽ diễn ta trước khi có một cuộc họp quan trọng của các giám mục khắp thế giới để tìm cách đáp ứng với giới trẻ một cách tốt đẹp hơn. Điện Vatican vừa cho biết sẽ tổ chức một đại hội giới trẻ từ ngày 19 đến 24 tháng 3 năm 2018 trong tinh trần chuẩn bị cho Thượng Hội Đồng giám mục vào cuối năm tới.

Được biết các bạn trẻ thuộc các giáo hội khác thuộc Thiên Chúa Giáo và cả các bạn trẻ vô thần cũng được mời tham dự. Mục đích của đại hội là để hàng giáo phẩm nghe được “tiếng nói và cảm nghĩ của giới trẻ” về niềm tin, về những nghi nan của họ cũng như những chỉ trích phê phán.

Kết quả của đại hội sẽ được gửi cho các giám mục. Hiện nay Điện Vatican đã tìm cách đón nhận những đóng góp của giới trẻ qua một bảng câu hỏi phổ biến trên online.

Trong khi đó, tại Úc giới trẻ đang được khuyến khích ghi tên tham dự Lễ Hội Australian Catholic Youth Festival – gọi tắt là ACYF – sẽ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 12 năm 2017 tại Công Viên Thế Vận ở Sydney.

Khi bản tin này được gửi đến quý vị thì đã có tổng cộng trên 12.500 người ghi tên trong khi chỉ tiêu của đại hội là 15.000.

Lễ Hội ACYF đựợc coi là biến cố trọng đại nhất của giới trẻ công giáo tại Úc kể từ Ngày Giới Trẻ Thế Giới WYD năm 2008.

Nguồn catholicherald

Vũ Nhuận chuyển ngữ