THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
ĐTC bổ nhiệm 2 nữ giáo dân vào những vị trí quan trọng tại Văn Phòng Đặc Trách Gia Đình.
Qua việc bổ nhiệm tiến sĩ Gabriella Gambino vào lãnh vực đời sống và tiến sĩ Linda Ghisoni vào lãnh vực giáo dân, guồng máy lãnh đạo Thánh Bộ Đặc Trách Giáo Dân, Gia Đình và Đời Sống đang thành hình rõ nét kể từ năm 2016.

Hai giáo dân này là chuyên viên giáo luật và đạo đức sinh hóa được bổ nhiệm vào chức vụ thứ trưởng đầu tiên của Thánh Bộ Đặc Trách Giáo Dân, Gia Đình và Đời Sống. Qua một thông báo đề ngày 7 tháng 11, điện Vatican cho biết với việc bổ nhiệm tiến sĩ Gabriella Gambino vào lãnh vục đời sống và tiến sĩ Linda Ghisoni vào lãnh vực giáo dân, guồng máy lãnh đạo Thánh Bộ đang thành hình rõ nét kể từ khi thành lập vào năm 2016.

Trong khi đó, chức vụ thứ trưởng thứ ba đặc trách gia đình đang được xúc tiến. Thánh Bộ Đặc Trách Giáo Dân, Gia Đình và Đời Sống do ĐHY Kevin Farrell làm bộ trưởng có nhiệm vụ thực hiện các dự án liên quan đến công tác tông đồ của giáo dân, của gia đình và đời sống hôn nhân. Ngoài ra Thánh Bộ cũng có trách nhiệm tổ chức những sự kiện như Hội Nghị Thế Giới về Gia Đình tại Dublin vào tháng 8 năm 2018. 

Bà Gambino, 49 tuổi hiện là giáo sư tại Học Viện Thần Học Giáo Hoàng John Paul II về Hôn Nhân và Khoa Học Gia Đình. Bà cũng là giáo sư đạo đức sinh hóa tại phân khoa triết và giảng sư môn triết luật tại đại học Rome. Bà có gia đình với 5 con. Ngoài tiếng Ý và còn thông thạo 5 ngôn ngữ khác.

Trong khi đó, tiến sĩ Linda Ghisoni, 52 tuổi hành nghề thẩm phán tại Tòa First Instance Court of the Vicariate of Rome, là giáo sư giáo luật tại Đại Học giáo Hoàng Gregorian và giáo sư luật tại đại học Roma Tre University. Bà có nhiều kinh nghiệm trong lãnh vực luật pháp. Kể từ tháng 11 năm 2011, bà làm việc tại tòa án Tribunal of the Roman Rota. Từ 2013 đến 2016, bà công tác với Hội Đồng Giáo Hoàng về Giáo Dân. Bà có gia đình và hai người con gái. 

Nguồn catholicnewsagency
Vũ Nhuận chuyển ngữ