THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
ĐTC cho phép xúc tiến thủ tục phong chân phước và phong thánh cho 7 ứng viên.
Vào ngày 8 tháng 6, ĐTC Phanxicô đã cho phép công bố 4 sắc chỉ liên quan đến việc phong chân phước và phong thánh. Trong số có một giáo dân người Ý, 3 ứng viên Mễ Tây Cơ và Tây Ban Nha và một nhóm tử đạo tại Á Căn Đình

Vào ngày 8 tháng 6, ĐTC Phanxicô đã cho phép công bố 4 sắc chỉ liên quan đến việc này. Trong số có một giáo dân người Ý, 3 ứng viên của Mễ Tây Cơ và Tây Ban Nha và một nhóm tử đạo tại Á Căn Đình. Qua một cuộc tiếp kiến với ĐHY Angelo Amato, bộ trưởng Thánh Bộ Phong Thánh, ĐTC đã cho phép Thánh Bộ được phổ biến 4 sắc chỉ. 

Một sắc chỉ nhìn nhận một phép lạ qua lời cầu bầu của chân phước Nunzio Sulprizio, một giáo dân người Ý, sinh ngày 13.4.1817 tại Pescosansonesco và qua đời ngày 5.5.1836 tại Naples. Thế nhưng ngày phong thánh sẽ được định sau. 

3 sắc chỉ kia liên quan đến việc phong chân phước. Một phép lạ được coi là qua lời cầu bầu của Đầy Tớ Chúa, bà Maria Concepcion Cabrera de Armida, được Hội Thánh công nhận. Một sắc chỉ liên quan đến phép lạ nhờ lời chuyển cầu của Đầy Tớ Chúa bà Maria Guadalupe Ortiz de Landázuri y Fernández de Heredi. Bà là một giáo dân thuộc Hội Dòng Personal Prelature of the Holy Cross và of Opus Dei, sinh tại Madrid (Tây Ban Nha) và qua đời tại Pamplona (TBN) 

Sắc chỉ kia nhìn nhận gương anh hùng tử đạo của các Đầy Tớ Chúa bao gồm: ĐGM Enrico Angelo Angelelli Carletti of La Rioja, linh mục giáo phận Gabriel Giuseppe Ruggero Longueville, cha  
Carlos de Dio Murias thuộc Dòng Phanxicô Khó Khăn và ông Wenceslao Pedernera, một giáo dân có gia đình. Tất cả 4 người đã bị giết trong “Cuộc Chiến Tranh Bẩn Thỉu” thời chế độ quân phiệt tại Á Căn Đình năm 1976. 

Nguồn vaticannews
Vũ Nhuận chuyển ngữ