THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
ĐTC cử hành Lễ Vọng Phục Sinh tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô.
"Phục Sinh là một ngày lễ mà tảng đá che mồ được lấy đi, được lăn sang một bên. Thiên Chúa đã lấy đi những tảng đá cứng cỏi nhất từng làm hy vọng và ước mơ của chúng ta bị tan vỡ vì sự chết, tội lỗi, sợ hãi và tinh thần thế tục".

Nhiều người coi Phụng Vụ Canh Thức Phục Sinh là súc tích và dồi dào ý nghĩa nhất trong mọi nghi thức phung vụ của Đạo Công Giáo. Nghi thức được cử hành vào tối Thứ Bảy Tuần Thánh là một dẫn nhập mang nhiều kịch tính vào mầu nhiệm Phục Sinh. Qua những biểu tượng mạnh mẽ của lửa, ánh sáng, nhạc và nước, tất cả đều muốn nói lên sự hy vọng và tái sinh. Những hình ảnh này đã được ĐTC Phanxicô nhắc đến trong bài giảng.

Ngài bắt đầu với hình ảnh của các phụ nữ mang dầu thơm đến mồ. Họ thấy một hòn đá tảng chặn ngay ngoài cửa. Họ sợ uổng công. ĐTC gợi ý “Hành trình của các phụ nữ đó cũng giống như chúng ta. Có những lúc xem ra mọi chuyện như va vào hòn đá. Chúng ta dễ bị cám dỗ coi hy vọng tan vỡ là chuyện thường tình trong cuộc sống”. 

Thế nhưng “hôm nay, chúng ta thấy hành trình của chúng ta không uổng công. Phục Sinh là một ngày lễ mà tảng đá che mồ được lấy đi, được lăn sang một bên. Thiên Chúa đã lấy đi những tảng đá cứng cỏi nhất từng làm hy vọng và ước mơ của chúng ta bị tan vỡ vì sự chết, tội lỗi, sợ hãi và tinh thần thế tục. Lịch sử của nhân loại không chấm dứt ở nơi tảng đá che mồ, bởi vì hôm nay nhân lọai đã gặp được một hòn đá sinh động đó là Đức Kitô đã sống lại”. 

ĐTC cũng muốn chúng ta nhận diện ra tảng đá cần phải lăn sang một bên trong trái tim của chúng ta. Đó là hòn đá thất vọng. Một khi mà chúng ta nghĩ rằng mọi chuyện đều bi quan, chúng ta sẽ mất tinh thần, chúng ta sẽ trở thành hoài nghi, tiêu cực và tuyệt vọng. Kế đó là hòn đá tội lỗi làm trái tim chúng ta bị niêm phong. Ngài nói “Tội lỗi cám dỗ, nó hứa hẹn những giải pháp dễ dãi và mau lẹ, hứa hẹn thịnh vượng và thành công, thế rồi chỉ đem lại cô đơn và cái chết. Tội lỗi tương tự như hòn đá tảng che lấp trái tim của chúng ta”. 

Thế rồi, ĐTC trở lại với hình ảnh của các phụ nữ khi đến mồ, “họ sợ hãi, họ cúi mặt xuống đất. Họ không có can đảm nhìn lên. Điều này làm chúng ta nhớ lại là biết bao lần chúng ta cũng có một thái độ tương tự. ĐTC nhấn mạnh “Chỉ có Đức Kitô mới nâng chúng ta lên”. Lời kêu mời cuối cùng của ĐTC là cầu xin được hồng ân “không bị vô vàn những vấn đề của chúng ta lôi kéo đến độ bị mắc cạn tại những bãi cạn của tội lỗi hay tan vỡ tại những rạn san hô của thất vọng và sợ hãi. Chúng ta hãy tìm kiếm Ngài trong mọi sự và trên mọi sự. Bởi vì với Ngài, chúng ta sẽ lại được nâng lên”. 

Nguồn vaticannews
Vũ Nhuận chuyển ngữ