THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
ĐTC mời gọi giới trẻ soạn suy niệm Chặng Đàng Thánh Giá.
Thường mỗi năm, ĐTC trao trách nhiệm soạn các suy niệm cho một cá nhân hay cho một nhóm trong nghi thức Đi Đàng Thánh Giá ngày thứ sáu Tuần Thánh tại đấu trường Colosseum ở Rome. Năm nay danh dự đó được dành cho giới trẻ.

Trong tinh thần chuẩn bị Đại Hội Đồng Giám Mục Thế Giới về Giới Trẻ, ĐTC Phanxicô đã trao trách nhiệm soạn suy niệm qua các Chặng Đàng Thánh Giá cho một nhóm bạn trẻ. Một giáo viên giáo lý tại một trường trung học ở Ý đã được yêu cầu điều hợp một nhóm học sinh gồm 15 em để soạn các suy niệm này. 

Thường mỗi năm, ĐTC trao trách nhiệm soạn các suy niệm cho một cá nhân hay cho một nhóm trong buổi Đi Đàng Thánh Giá ngày thứ sáu Tuần Thánh tại đấu trường Colosseum ở Rome. Năm nay Thứ Sáu Tuần Thánh rơi vào ngày 30 tháng 3. 

ĐTC đã chỉ định ông Andrea Monda, một nhà văn người Ý có văn bằng cử nhân luật và tôn giáo. Trước đây ông từng làm việc trong bộ phận pháp lý của một ngân hàng tại Ý, nay ông đã nghỉ việc để dạy môn tôn giáo tại trường trung học. Điện Vatican cho biết ông Monda sẽ giám sát việc soạn nội dung suy niệm cho 14 chặng đàng thánh giá. ĐTC muốn biết suy tư của giới trẻ như thế nào về Cuộc Thương Khó của Chúa. 

Nguồn Cruxnow
Vũ Nhuận chuyển ngữ