THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
ĐTC phê chuẩn việc thiết lập thừa tác vụ phó tế vĩnh viễn ở Philippines
Trong lá thư đề ngày 17/8/2023, Tòa Thánh đã thông báo cho Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, về việc ĐTC chấp thuận thiết lập thừa tác vụ phó tế vĩnh viễn tại Giáo hội Philippines, theo các quy tắc và tài liệu của Giáo hội.
Trong lá thÆ° đề ngày 17/8/2023, Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh Ä‘ã thông báo cho Đức cha Pablo Virgilio David, Chủ tịch Há»™i đồng Giám mục Philippines, về việc Đức Thánh Cha chấp thuận thiết lập thừa tác vụ phó tế vÄ©nh viá»…n tại Giáo há»™i Philippines, theo các quy tắc và tài liệu của Giáo há»™i.
 
Yêu cầu thiết lập chức phó tế vÄ©nh viá»…n tại Philippines Ä‘ã được Đức cha Chủ tịch Há»™i đồng Giám mục Philippines trình lên Đức Thánh Cha vào ngày 25/7/2023.
 
Theo nguồn tin từ Há»™i đồng Giám mục Philippines, Đức Tổng giám mục Socrates Buenaventura Villegas của Lingayen-Dagupan sẽ giám sát việc Ä‘ào tạo các phó tế vÄ©nh viá»…n người Philippines trong tÆ°Æ¡ng lai, vá»›i sá»± đồng ý của Bá»™ Giáo sÄ©.
Được Công đồng Vatican II khôi phục vào năm 1965, dÆ°á»›i hình thức phó tế vÄ©nh viá»…n, chức phó tế không còn chỉ là má»™t bÆ°á»›c trÆ°á»›c khi được thụ phong linh mục, mà là má»™t thừa tác vụ lâu dài, cÅ©ng dành cho những người nam Ä‘ã lập gia Ä‘ình.
 
Phổ biến ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Úc.
 
Ở Châu Á, giáo phận Hồng Kông là giáo phận tiên phong có các phó tế vÄ©nh viá»…n, từ năm 1997, và hiện có khoảng 30 người.
 
Theo dữ liệu từ Niên giám Thống kê của Tòa Thánh, trên toàn châu Á chỉ có 281 phó tế vÄ©nh viá»…n trong số hÆ¡n 48 ngàn vị hiện Ä‘ang phục vụ, chủ yếu ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Úc.
 
Tham gia vào 3 chiều kích tÆ° tế, ngôn sứ và vÆ°Æ¡ng giả của Chúa Kitô
 
Cha Amado L. Picardal, má»™t nhà truyền giáo Dòng Chúa Cứu Thế và cÅ©ng là má»™t nhà thần học, nhận định việc thiết lập chức phó tế vÄ©nh viá»…n ở Philippines là má»™t sá»± phát triển Ä‘áng hoan nghênh và được chờ đợi từ lâu. Cha nhận định: "Giống nhÆ° thừa tác vụ của các Giám mục và linh mục, thừa tác vụ của các phó tế là tham gia vào sứ mạng tÆ° tế, ngôn sứ và vÆ°Æ¡ng giả của Chúa Kitô. Đó là thừa tác vụ phụng vụ, thừa tác vụ Lời Chúa, thừa tác vụ bác ái và Ä‘iều hành”.
 
Theo cha Picardal, cần giải thích để hiểu và thá»±c hiện ba khía cạnh của thừa tác vụ phó tế vÄ©nh viá»…n trong bối cảnh của Philippines. Cha nói: "Điều quan trọng là phải thá»±c hiện thừa tác vụ này đầy đủ để bao gồm cả ba khía cạnh nhằm phục vụ cá»™ng đồng Kitô hữu của các giáo xứ và các cá»™ng đồng Giáo há»™i cÆ¡ bản, để biến tầm nhìn về má»™t Giáo há»™i hiệp hành thành hiện thá»±c”. (Asia News 13/09/2023)
 
Hồng Thủy - Vatican News