THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
ĐTC sẽ thăm 3 quốc gia ở Đông Phi vào đầu tháng 9 năm nay.
Khẩu hiệu chuyến viếng thăm của ĐTC tại Mozambique là: “Hy vọng, Hoà bình và Hoà giải”. Còn tại Madagascar là “Gieo Hoà Bình và Hy Vọng” và tại Mauritius là “Lữ khách của Hòa Bình”.

Toà Thánh vừa công bố chương trình ĐTC Phanxicô sẽ viếng thăm 3 thành phố lớn tại 3 nước ở miền đông Phi Châu bao gồm Port Louis ở Mauritius, Maputo ở Mozambique và Antananarivo ở Madagascar từ ngày 4 đến 10 tháng 9 năm 2019 thể theo lời mời của các hội đồng giám mục địa phương và chính quyền dân sự. Chi tiết chương trình thăm viếng sẽ được phổ biến sau. 

Mauritius là một đảo quốc nhỏ ở duyên hải miền đông Phi Châu tại Ấn Độ Dương với diện tích chỉ có 790 dặm vuông và dân số trên 1.2 triệu với một giáo phận và một giám quản tông toà. Cuộc điều tra dân số năm 2011 cho biết tôn giáo chiếm đa số là Ấn Giáo với 48.5%, tiếp theo là Thiên Chúa Giáo 32.7%, Hồi Giáo 17.2% và các tôn giáo khác 0.7%. 

Trong khi đó tại đảo quốc Madagascar với dân số 25 triệu có 22 giáo phận và cách duyên hải Đông Phi khoảng 250 dặm. Tại đây đạo Công Giáo và Tin Lành chiếm đa số khoảng từ 40 đến 80%. Còn lại là đạo Hồi và các giáo phái khác. 

Còn tại Mozambique với dân số trên 27 triệu, có 12 giáo phận. Cuộc điều tra dân số năm 2015 cho biết có 30% là Công Giáo, Tin Lành và Hồi Giáo chiếm 19%. Khẩu hiệu chuyến viếng thăm của ĐTC tại Mozambique là: “Hy vọng, Hoà bình và Hoà giải”. Còn tại Madagascar là “Gieo Hoà Bình và Hy Vọng” và tại Mauritius là “Lữ khách của Hòa Bình”. Từ đây đến cuối năm, văn phòng báo chí của Toà Thánh cũng xác nhận ĐTC sẽ thực hiện một số chuyến đi ra ngoại quốc bao gồm Bulgaria và Macedonia vào đầu tháng 5, Romania cuối tháng 5 và có thể Nhật Bản vào tháng 11. 

Nguồn catholicherald
Vũ Nhuận chuyển ngữ