THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
ĐTC tại Tiểu Vương Quốc Á Rập: 800 năm sau, một sự dấn thân mới cho hoà bình.
“Vì tin tưởng vào những giáo huấn theo truyền thống đạo giáo của mình mà tín đồ Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo cần phải hợp tác với nhau nhằm bảo vệ chống lại mọi hình thức bất bao dung và chống lại mọi hình thức bạo lực".

Mãi 800 năm sau cuộc gặp gỡ giữa Thánh Phanxicô Khó Khăn và Giáo Chủ Sultan al-Malik al-Kamil, Đức Giáo Hoàng - mang danh hiệu thánh Phanxicô Assisi - đã muốn cho “những người anh em Hồi Giáo” thấy rằng ngài là một con người khát khao hòa bình. Trong cuộc viếng thăm lần đầu tiên của một vị giáo hoàng tại Bán Đảo Á Rập, ĐTC Phanxicô đã cùng với Đại Giáo Chủ Ahmed el-Tayeb ký kết một văn kiện lịch sử không những đánh dấu qúa trình liên hệ giữa Đạo Thiên Chúa và Hồi Giáo mà còn là lịch sử của Thế Giới Hồi Giáo. 

Quá trình này đã được các vị giáo hoàng tiền nhiệm xây dựng và được củng cố thêm dưới triều đại của ĐTC Phanxicô. Trong một thời đại mà thế giới đang đứng trước nguy cơ chiến tranh nguyên tử, thì Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong cuộc gặp gỡ tại Assisi năm 1986, đã kêu gọi lãnh đạo tôn giáo ý thức là tôn giáo - tuy khác biệt - nhưng vẫn có thể cổ xuý cho hoà bình, sống chung và tình huynh đệ.

Sau biến cố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ, khi khuynh hướng cuồng tín dẫn đến khủng bố trở lại với diễn đàn thế giới, ĐGH gốc Ba Lan đã nỗ lực bác bỏ việc dùng Tôn Giáo và Danh Chúa để biện minh cho bạo động, cho khủng bố và cho việc sát hại đàn ông, đàn bà và trẻ em. Vị giáo hoàng kế nhiệm là Benedictô XVI cũng đi theo cùng một lộ trình đó. Vào năm 2006, ngài nói với lãnh đạo các nước Hồi Giáo rằng: “Vì tin tưởng vào những giáo huấn theo truyền thống đạo giáo của mình mà tín đồ Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo cần phải hợp tác với nhau nhằm bảo vệ chống lại mọi hình thức bất bao dung và chống lại mọi hình thức bạo lực". 

Nay ĐTC Phanxicô vừa ký một văn kiện được coi là lịch sử - qua đó không những phủ nhận việc nhân danh Chúa để biện minh cho bạo lực mà điều còn quan trọng hơn nữa là với những xác quyết có tính ràng buộc, văn kiện nhấn mạnh đến những chú giải sai lầm các văn bản tôn giáo và sự suy kém các giá trị tinh thần đã làm một số người trở thành cuồng tín. 

ĐGM tại Rome và Đại Giáo Chủ tại Đền Al-Azhar đã công bố rằng tại Đông Phương và Tây Phương, các tín hữu thuộc các tôn giáo khác nhau khi coi nhau như anh chị em, có thể giúp nhau tránh một “một cuộc thế chiến tiệm tiến” với mọi khả năng huỷ diệt. 

Nguồn vaticannews
Vũ Nhuận chuyển ngữ