THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
ĐTC viết thư tay cám ơn hàng giám mục tại Chí Lợi đã có những nỗ lực dứt khoát.
Các giám mục Chí Lợi nhìn nhận “những lỗi phạm và thiếu sót” và cam kết sẽ hợp tác với giới hữu trách để điều tra các trường hợp lạm dụng. Các giám mục cũng xin tha thứ vì đã không giúp đỡ và đồng hành với các nạn nhân “từng bị đau khổ vì những bất công và tội lỗi do hàng giáo sĩ gây ra”.

Trong một lá thư viết tay, ĐTC Phanxicô đã khen ngợi các giám mục Chí Lợi là đã có những nỗ lực “dứt khoát” nhằm đối phó với nạn lạm dụng tình dục nơi hàng giáo sĩ. Ngài đánh giá Hội Đồng Giám Mục Chí Lợi là đã có những biện pháp “thực tiễn và cụ thể” chống lại một tệ nạn đang làm tê liệt giáo hội sở tại. 

Ngài đặc biệt cám ơn chủ tịch Hội Đồng Giám Mục đã nêu một tấm gương điển hình của một cộng đoàn Dân Chúa đoàn kết. ĐTC cũng bày tỏ sự mến phục khi các giám mục nhìn nhận sự thất bại trong việc đối đầu với tệ nạn lạm dụng tình dục nơi hàng giáo sĩ. Trong lá thư được Hội Đồng Giám Mục phổ biến, ĐTC cho biết sự cảm phục của ngài đối với những nỗ lực suy tư, phân định và quyết định được bày tỏ qua một tài liệu có tựa đề “Công bố, Quyết Định và Dấn Thân của Hội Đồng Giám Mục Chí Lợi”. 

Thế nhưng ĐTC cho biết điều làm ngài cảm phục nhất là “Tấm gương của một Hội Đồng Giám Mục biết đoàn kết để chăn dắt đoàn chiên của Chúa”. Ngài coi đó là một “tấm gương điển hình” để xây dựng Giáo Hội. ĐGM Santiago Silva là người nhận lá thư của ĐTC, đã cám ơn ĐTC Phanxicô và ghi nhận các tâm tình của ĐTC trong lá thư đã “an ủi chúng con và khuyến khích chúng con trên con đường sửa sai, hàn gắn và chữa lành”. 

Trong tài liệu trên, các giám mục Chí Lợi nhìn nhận “những lỗi phạm và thiếu sót” và cam kết sẽ hợp tác với giới hữu trách để điều tra các trường hợp lạm dụng. Các giám mục cũng xin tha thứ vì đã không giúp và đồng hành với các nạn nhân vốn “từng bị đau khổ vì những bất công và tội lỗi do hàng giáo sĩ gây ra”. 

Nguồn vaticannews
Vũ Nhuận chuyển ngữ