THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
ĐTGM Anthony Fisher giới thiệu văn phòng mục vụ giới trẻ Sydney Catholic Youth.
“Buổi sinh hoạt vượt quá mức trông đợi của tôi. Nó cho tôi nhiều hy vọng, không chỉ thấy sự hiện hiện mạnh mẽ hơn của giới trẻ mà còn cho thấy một thế giới rộng lớn hơn. Điều này chứng tỏ chúng tôi không rút vào góc tường mà trái lại xông xáo ra ngoài xã hội”.

Số bạn trẻ tham dự buổi phát động Sydney Catholic Youth cùng với ĐTGM Anthony Fisher tại Liverpool vượt quá sự mong đợi, gấp đôi con số dự trù. Thánh đường All Saints hầu như không còn chỗ chứa cho trên 1.200 bạn trẻ và gia đình khi 4 giám mục của tổng giáo phận với đoàn phụng vụ rước vào nhà thờ để dâng thánh lễ. 

Nghi thức bắt đầu khi ĐTGM Anhtony Fisher ban phép lành cho khoảng 50 bạn trẻ trong vai trò lãnh đạo được tuyển chọn từ các giáo xứ và các trường trên toàn tổng giáo phận trước khi buổi văn nghệ đặc sắc và buổi ăn đa dạng diễn ra ở bên ngoài. 

Trong bài chia sẻ, ĐTGM nói: “Các bạn trẻ thân mến, có những tiếng nói ở bên ngoài đánh giá thấp các bạn. Họ nói giới trẻ thời buổi này chẳng nên tích sự gì và giới trẻ ngày nay không còn tha thiết với những lý tưởng cao cả. Tôi cùng với giáo hội xác quyết điều đó là không đúng. Sự hiện diện của các bạn hôm nay tại đây đã chứng tỏ là các bạn mong ước vượt trên những định kiến trống rỗng đó. Với ơn lành của Chúa, với sự nâng đỡ của gia đình, bạn bè và giáo hội, các bạn có thể thực hiện được những điều lớn lao”. 

Trong buổi văn nghệ đặc sắc có sự đóng góp của các màn vũ Samoa, Ấn Độ, Tây Ban Nha và đoàn trống nhạc quân hành Melkite Marching Band đã làm cho bầu không khí vốn vui nhộn lại càng ồn ào hơn sau thánh lễ. Phần ẩm thực do hội ‘Maronites on a Mission’ phụ trách.

Cô Quỳnh Hà, 19 tuổi, đặc trách mục vụ giới trẻ tại Liverpool cho biết: “Buổi sinh hoạt vượt quá mức trông đợi của tôi. Nó cho tôi nhiều hy vọng, không chỉ thấy sự hiện hiện mạnh mẽ hơn của giới trẻ mà còn cho thấy một thế giới rộng lớn hơn. Điều này chứng tỏ chúng tôi không rút vào góc tường mà trái lại xông xáo ra xã hội”. 

Trong khi đó, anh Benjamin Woolf, 19 tuổi cho biết rất thích thú với các bạn trẻ công giáo có những nguồn gốc sắc tộc khác nhau. Anh nói: “Điều này chuẩn bị rất tốt cho Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo Úc sẽ diễn ra trong nay mai”. Còn anh Justin Story, đặc trách giới trẻ tại trường Marcellin College ở Randwick, nhận xét: “Tôi thích thú với việc Văn Phòng Giới Trẻ Mới đang chuyển sự quan tâm. Cần phải lưu ý đến giới trẻ ở địa phương. Họ đặt sự tin tưởng nơi chúng tôi và đầu tư nhiều nơi chúng tôi".

ĐGM Richard Umbers đặc trách rao giảng tin mừng của TGP cho biết ngài rất thích thú với ca đoàn Samoa qua các bài thánh ca trong thánh lễ. Đối với ngài, điều bình thường là giáo hội cần qua những giai đoạn tăng trưởng mới và sự hiện diện của 4 giám mục cho thấy mức độ ý thức nghiêm chỉnh đối với mục vụ giới trẻ của tổng giáo phận và ngài tin rằng TGP đang trải qua một giai đoạn trẻ trung hoá.

Nguồn catholicweekly
Vũ Nhuận chuyển ngữ