THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
ĐTGM Anthony Fisher hoan nghênh việc chính quyền NSW tăng trợ cấp cho các trường tư.
Giám đốc điều hành Catholic Schools NSW, ông Dallas McInerney nói rằng riêng hệ thống trường công giáo có tổng cộng gần 600 trường và hy vọng phần tài trợ được chia phải ít nhất là 75 triệu mỗi năm.

Nữ thủ hiến NSW Gladys Berejeklian cam kết dành một khoản tài trợ lớn lao nửa tỷ đôla cho các trường tư tại tiểu bang trong vòng 4 năm để xây thêm lớp học cũng để đáp ứng với số học sinh ghi danh ngày càng cao. Tổng số trường tư tại NSW là 944 trường với số học sinh chiếm 1 phần 3 tổng số học sinh tại NSW.

Trong khi đó chính phủ NSW dành 6 tỷ cho hệ thống trường công trong 4 năm với kế hoạch xây thêm và nâng cấp 170 trường trên toàn tiểu bang. Việc tăng tài trợ cho các trường tư đã được ngành giáo dục của Giáo Hội Công Giáo tại tiểu bang và ĐTGM Anthony Fisher mau mắn hoan nghênh, đánh giá đây là một quyết định đúng đắn. 

Hệ thống trường công giáo NSW tin rằng việc tăng tài trợ này sẽ cho lãnh vực trường tư sự an tâm trong việc lên kế hoạch phát triển đồng thời đáp ứng với con số học sinh ghi danh. Giám đốc điều hành Catholic Schools NSW, ông Dallas McInerney nói rằng riêng hệ thống trường công giáo có tổng cộng gần 600 trường và hy vọng phần tài trợ được chia phải ít nhất là 75 triệu mỗi năm. 

Ông McInerney còn cho biết hệ thống giáo dục công giáo dựa một phần lớn vào phụ huynh và trường cộng đồng để tài trợ khoảng 90% cho các dự án hạ tầng. Năm ngoái, có 41 trường công giáo đã nộp đơn xin tài trợ cho các công trình hạ tầng với nhu cầu là 158 triệu. Thế nhưng hệ thống trường công giáo NSW Catholic Schools chỉ có thể yểm trợ cho 24 dự án bởi vì chính phủ liên bang và tiểu bang chỉ giải ngân được 58 triệu. Riêng khoản tiên 58 triệu không đủ để chi cho dự án mua đất và xây dựng một trường trung học mới tại vùng ngoại ô Sydney. 

Tuy nhiên ông McInerney cũng nhìn nhận rằng quỹ tài trợ của chíng phủ đã giúp mở rộng các trường công giáo tại những vùng tân lập như Edmondson Park, Marsden Park, Austral và Medowie bên ngoài thị trấn Newcastle cũng như nâng cấp các cơ sở giáo dục tại Nyngan, Oran Park và Port Macquarie.

Nguồn catholicweekly
Vũ Nhuận chuyển ngữ