THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Dân Đài Loan bỏ phiếu chống lại hôn nhân đồng tính.
Đầu tháng này ĐTGM John Hung của tổng giáo phận Đài bắc nói về lập trường của giáo hội về hôn nhân đồng tính trong một cuộc họp rằng Giáo hội xem tất cả mọi người là anh chị em, nhưng không thể thay đổi sự sắp xếp của Thiên Chúa về hôn nhân. Trong khi giáo hội không chấp nhận việc kỳ thị, nhưng chúng tôi không thể ủng hộ hôn nhân đồng tính và sự kết hiệp đồng tính.”

Đài trung (CNA/EWTN News 27.11.18). người dân Đài Loan bỏ phiếu chống lại việc nhìn nhận hôn nhân đồng tính trong một cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào cuối tuần 25.11 vừa qua, củng cố định nghĩa về hôn nhân là giữa một người nam và một người nữ.

Năm 2017 Toà án tối cao Đài loan phán quyết rằng cấm đoán hôn nhân đồng tính là phi hiến. phán quyết này ra lệnh cho các nhà lập pháp Đài Loan trong vòng hai năm phải đưa ra một bộ luật về hôn nhân đồng tính, nhưng điều này đã đặt chính phủ Đài Loan vào tình trạng bế tắc. Thời hạn 2 năm sẽ kết thúc vào tháng 5 năm 2019.

Chính phủ dùng bộ luật về trưng cầu vừa mới được sửa đổi cho phép người dân cơ hội bỏ phiếu về bất cứ vấn đề nào được đưa lên với 280 ngàn chữ ký. Để được thông qua, các câu hỏi phải được chấp thuận bởi một phần tư các cử tri hợp pháp và phải cao hơn số phiếu chống đối.

Ba câu hỏi thiên về định nghĩa hôn nhân truyền thống, bao gồm câu hỏi: bạn có đồng ý rằng các bộ luật dân sự phải hạn chế hôn nhân giữa một người nam và một người nữ không?

Hai câu hỏi được đưa ra bởi những người ủng hộ đồng tính đã không đủ túc số, bao gồm câu hỏi: bạn có đồng ý rằng những bộ luật dân sự về hôn nhân phải được dùng để bảo đảm quyền của những người đồng tính để cưới nhau hay không? Người dân Đài Loan cũng bỏ phiếu chống lại việc giáo dục đồng tính được đưa vào giáo trình của quốc gia.

Đầu tháng này ĐTGM John Hung của tổng giáo phận Đài bắc nói về lập trường của giáo hội về hôn nhân đồng tính trong một cuộc họp rằng Giáo hội xem tất cả mọi người là anh chị em, nhưng không thể thay đổi sự sắp xếp của Thiên Chúa về hôn nhân. Trong khi giáo hội không chấp nhận việc kỳ thị, nhưng chúng tôi không thể ủng hộ hôn nhân đồng tính và sự kết hiệp đồng tính.” Việc hợp pháp hoá hôn nhân đồng tính không tương hợp với giáo huấn gíao hội. Các hội đồng giám mục vùng vào năm 2016 và 2017 đã nói lên rõ ràng lập trường này của chúng tôi.

Nguồn CNA/EWTN News. Tuyết Nguyễn chuyển dịch