THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Đánh dấu 5 năm ngày ĐGH Phanxicô đăng quang.
Trong triều đại giáo hoàng cho đến nay, ĐTC Phanxicô đã thực hiện những chuyến tông du đến khoảng 30 quốc gia, đã viết 2 thông điệp Laudato Si' và Lumen Fidei và 2 tông huấn Amoris Laetitia và Evangelii Gaudiu. Ngài cũng công bố Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót.

Cách đây 5 năm, vào ngày 13 tháng 3 năm 2013, tân giáo hoàng Phanxicô đã ra mắt với toàn thể thế giới. Bước ra ban công của Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô lần đầu tiên với tư cách là một giao hoàng, ĐTC đã tuyên bố với những người có mặt tại công trường là các hồng y đã đi đến “tận cùng trái đất” để tìm ra một tân giám mục cho thành phố Rome.

Trong triều đại giáo hoàng cho đến nay, ĐTC Phanxicô đã thực hiện những chuyến tông du đến khoảng 30 quốc gia, đã viết 2 thông điệp Laudato Si' và Lumen Fidei và 2 tông huấn Amoris Laetitia và Evangelii Gaudiu. Ngài cũng công bố Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót. 

Ngoài ra ngài cũng thiết đăt Ngày Thế Giới Người Nghèo và mới đây đặt ra Ngày Lễ Maria, Mẹ Giáo Hội sẽ được mừng vào thứ hai sau Lễ Hiện Xuống. Trong thời gian 5 năm, ĐTC đã tấn phong 885 vị thánh (bao gồm ĐGH Gioan XXIII, ĐGH Gioan Phaolô Đệ Nhị, Mẹ Teresa Thành Calcutta) và 813 vị thánh tử đạo của Ontranto và phong chân phước cho 1,122 vị. Được biết là vào cuối năm nay, ngài sẽ phong thánh cho 2 chân phước Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục và giám mục Oscar Romero.

Trong tuần này ngài sẽ đến Pietrelcina và San Giovanni Rotondo để đánh dấu 50 năm ngày qua đời của cha Thánh Padre Pio Năm Dấu Thánh. 

Nguồn sydneycatholic
Vũ Nhuận chuyển ngữ