THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Đâu là thách đố mà giới trẻ tại Việt Nam đặt ra cho giáo hội.
Anh Minh Trí coi việc được tham dự Thượng Hội Đồng Gíam Mục là “một cơ hội tuyệt vời để dấn thân và để nêu lên tiếng nói của giới trẻ đặc biệt tại Việt Nam với Giáo Hội”. Anh hy vọng Giáo Hội sẽ tìm ra được điều mà anh gọi là “một cách thế mới và thực tiễn để giúp giới trẻ hiểu được đâu là điều quan trọng trong đời”.

Anh Giuse Cao Hữu Minh Trí - trong vai trò thỉnh viên - đang tham dự Thượng Hội Giám Mục tại Roma. Đối với anh, thách đố cho giáo hội là làm sao có thể giúp giới trẻ nhận ra vẻ đẹp của Giáo Hội. Người thanh niên 21 tuổi đến từ Việt Nam là một trong số các thỉnh viên có mặt. Ký giả Devin Watkins đã có dịp trò chuyện với anh Minh Trí để biết được đâu là thách đố chính yếu mà anh cho rằng Giáo Hội đang đối diện liên quan đến người trẻ. 

Anh Minh Trí coi việc được tham dự sự kiện này là “một cơ hội tuyệt vời để dấn thân và để nêu lên tiếng nói của giới trẻ đặc biệt tại Việt Nam với Giáo Hội”. Anh hy vọng Giáo Hội sẽ tìm ra được điều mà anh gọi là “một cách thế mới và thực tiễn để giúp giới trẻ hiểu được đâu là điều quan trọng trong đời”. Anh nghĩ rằng: “Có như thế thì những người trẻ như anh sẽ nghĩ về mình ít hơn và bắt đầu dấn thân để phục vụ người khác”. 

Anh Minh Trí không nghĩ khoảng cách thế hệ làm cho các giám mục hiểu lầm người trẻ. Trái lại anh thấy các giám mục trong Thượng Hội Đồng hết sức quan tâm và sẵn sàng mở rộng tâm trí cho Thánh Linh tác động để hiểu biết giới trẻ. Anh Minh Trí cũng cho biết nhiều bạn đồng tuổi trong cuộc sống hiện chỉ nghĩ đến chuyện tìm việc làm và nhiều thứ khác. Anh nói: “Theo tôi, thách đố cho Giáo Hội là tìm ra cách làm sao cho giới trẻ công giáo nhận ra vẻ đẹp của Giáo Hội nhằm làm cho cuộc sống của họ có ý nghĩa hơn”. 

Anh Minh Trí cũng tin chắc rằng giới trẻ tại Việt Nam sẽ lắng nghe thông điệp của Thượng Hội Đồng bởi vì “đây là một sự kiện hết sức đặc biệt chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử”. Anh cũng hy vọng tài liệu của Thượng Hội Đồng sẽ giúp người trẻ phân định được những giá trị trong cuộc sống của họ. 

Nguồn vaticannews
Vũ Nhuận chuyển ngữ