THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Day of The Unborn Baby - Ngày Thai Nhi Chết Trong Lòng Mẹ
Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng Bà Thánh Isave được quốc tế nhìn nhận là Ngày - DAY OF THE UNBORN BABY. Sự kiện này đánh dấu ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta trở nên một bào thai trong lòng Đức Trinh Nữ.

DAY OF THE UNBORN BABY 
NGÀY THAI NHI CHẾT TRONG LÒNG MẸ 

Chủ Nhật 24.3.2019
Tại Vương Cung Thánh Đường St Mary’s Sydney

Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng Bà Isave 
được quốc tế nhìn nhận là 
Ngày - DAY OF THE UNBORN BABY 

Sự kiện này đánh dấu ngày
Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta 
trở nên một bào thai trong lòng Đức Trinh Nữ.
Đó cũng là ngày vinh danh và tưởng nhớ 
nhân phẩm của hàng triệu thai nhi chết vì phá thai. 

Mời các bạn hãy đến với chúng tôi 
để làm nhân chứng cho sự thánh thiêng 
của cuộc sống con người. 

CHƯƠNG TRÌNH - Chủ Nhật 24.3.2019

10.30am: Thánh Lễ tại Nhà Thờ Chính Toà
12.00pm: Kinh Angelus, sau đó là rước kiệu trên các đường phố tại Sydney do ĐGM Anthony Randazzo chủ sự.
1.30pm: Ban Phép Lành tại Nhà Thờ Chính Toà.