THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Giáo Hội Úc báo cáo kết quả đáp ứng khuyến nghị của Uỷ ban Hoàng Gia.
Báo cáo phác hoạ những nỗ lực của Giáo Hội nhằm đối phó với vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em trong thời gian trước khi Uỷ ban Hoàng Gia được thành lập năm 2012 và sự hợp tác của Giáo Hội với Uỷ Ban trong 5 năm sau đó.

Hội Đồng Giám Mục Úc Đại Lợi và Hội Liên Tu Sĩ Úc vừa đệ trình báo cáo thường niên lần đầu tiên cho Văn Phòng An Toàn Trẻ Em Toàn Quốc - National Office for Child Safety (NOCS) - về việc Giáo Hội đáp ứng như thế nào với những khuyến nghị của Uỷ Ban Hoàng Gia Điều Tra về nạn Lạm Dụng Tình Dục Trẻ Em. 

Qua một thông báo hồi tuần qua, ĐTGM Mark Coleridge - chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Úc - cho biết: “Trong khi nhìn nhận là vẫn còn nhiều chuyện cần phải làm, thế nhưng báo cáo thường niên lần đầu tiên đã phác hoạ một loạt những hành động đã được thực hiện trong 12 tháng qua - về những chuyện xảy ra trên 3 thập niên qua - và cho thấy quyết tâm của các giám mục và lãnh đạo Hội Liên Tu Sĩ trong việc thực hiện những gì được yêu cầu”. 

Được biết báo cáo phác hoạ những nỗ lực của Giáo Hội nhằm đối phó với vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em trong thời gian trước khi Uỷ ban Hoàng Gia được thành lập năm 2012, sự hợp tác của Giáo Hội với Uỷ Ban Hoàng Gia trong 5 năm và việc thành lập 3 cơ chế mới bao gồm Catholic Professional Standards Ltd, The Implementation Advisory Group và Australian Catholic Redress Limited.

Báo cáo cũng cập nhật những hoạt động trong lãnh vưc bảo vệ tại các Dòng Tu, các giáo phận và tại các cơ quan trên toàn quốc. Báo cáo được quảng bá trên các trang mạng của Hội Đồng Giám Mục và Hội Liên Tu Sĩ kể từ ngày 14 tháng 12 trùng hợp với dịp kỷ niệm năm đầu tiên khi Uỷ Ban Hoàng Gia hoàn thành công tác - như là một trong số những yêu cầu của Uỷ Ban. 

Giáo Hội Công Giáo đã chấp nhận 98% các khuyến nghị của Uỷ Ban trong khi có 27 trong số 35 tổng giáo phận, giáo phận và một Dòng Tu đã đồng y tham gia chương trình toàn quốc phục hồi nhân phẩm - National Redress Scheme. Nữ tu Monica Cavanagh - chủ tịch Hội Liên Tu Sĩ Úc - cho biết: “Các tu sĩ công giáo tiếp tục nhìn nhận sự đau khổ sâu xa mà các nạn nhân phải gánh chịu và tất cả những ai bị liên luỵ vì sự lạm dụng này”. 

Vào tháng hai, ĐTGM Coleridge sẽ tham dự cuộc họp lần đầu tiên của các chủ tịch Hội Đồng Giám Mục trên toàn thế giới tại Rome để thảo luận về việc bảo vệ trẻ em.

Nguồn catholicweekly
Vũ Nhuận chuyển ngữ