THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Giáo hội Đức chi 591,6 triệu euro giúp các dự án từ thiện trên thế giới
Hội đồng giám mục Đức cho biết trong năm 2019, Giáo hội Đức đã chi 591,6 triệu euro giúp các dự án trên khắp thế giới, chủ yếu là ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh và Đông Âu.
Hôm 24/07 vừa qua, tại Bonn, Hội đồng giám mục Đức cho biết trong năm 2019, Giáo hội Công giáo ở Đức đã chi 591,6 triệu euro giúp cho các dự án trên khắp thế giới. Số tiền này đã được sử dụng để hỗ trợ các dự án ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh và Đông Âu.
 
Số tiền này chủ yếu đến - ngoài các quỹ công cộng - từ quyên góp, dâng cúng và tiền từ ngân sách thông thường của Giáo hội. Số tiền được các giáo xứ, hiệp hội, cơ sở và trường Công giáo gửi trực tiếp cho các dự án không được đưa vào con số này. Do đó, tổng số tiền thực tế dành cho viện trợ từ các tổ chức Công giáo Đức cao hơn con số được báo cáo.
 
Công giáo Đức không đầu hàng trước nghèo đói và nhu cầu của thế giới
 
Đức tổng giám mục Ludwig Schick của Bamberg, Chủ tịch ủy ban giám mục về mối quan hệ với Giáo hội hoàn vũ, nói rằng các số liệu cho thấy người Công giáo Đức “không đầu hàng trước nghèo đói và nhu cầu của thế giới”. Họ giúp đỡ ở những nơi cần thiết nhất. Sự bền vững, toàn diện và định hướng đối với người nghèo là nguyên tắc của họ.
 
Sứ vụ kiến tòa hòa bình và hòa giải
 
Từ khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc cách đây 75 năm, Giáo hội Đức bắt đầu giúp các nước bị ảnh hưởng bởi chiến tranh và bạo lực. Trong các hoạt động của Giáo hội trong năm vừa qua, các tổ chức và các giáo phận nhắm đến hòa bình và hòa giải. Trong báo cáo thường niên về viện trợ của Giáo hội Đức trên thế giới cũng nhắc đến mục đích này. Từ nhiều năm, Giáo hội Đức đã tập trung hỗ trợ các hoạt động hòa bình có sự tham gia của các tôn giáo khác.
 
Đại dịch Covid-19
 
Trước đại dịch virus corona, Đức Tổng Giám mục Schick cảnh báo rằng lợi ích chung toàn cầu phải được đặt ở trung tâm của hành động chính trị: “Liên đới, công bằng và hiệp nhất trên thế giới là điều kiện không thể thiếu cho một tương lai tự do và an ninh cho toàn nhân loại.” (CSR_5474_2020)
 
Hồng Thủy - Vatican News