THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
HƯỚNG DẪN CỦA TỔNG GIÁO PHẬN SYDNEY

 HƯỚNG DẪN CỦA TỔNG GIÁO PHẬN SYDNEY
TỪ NGÀY 18.3.2020 CHO ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI.

Đối với việc cử hành Thánh Lễ và các nghi thức phụng vụ khác.

Nhiều người đã biết về việc tự chọn để ở nhà và đoán trước rằng nhiều Thánh Lễ sẽ giới hạn số người tham dự là dưới 100. Tuy nhiên vì sự thận trọng trong thời gian dịch bệnh này và dựa theo lời khuyên của Hội Đồng Giám Mục, các hướng dẫn sau đây sẽ được tuân giữ tại Tổng Giáo Phận Sydney.

• Thánh Lễ trong nhà thờ hoặc các nghi thức trong nhà thờ không được phép cử hành với hơn 100 người tham dự; Thánh Lễ ngoài nhà thờ không được phép cử hành với nhiều hơn 500 người tham dự.

• Nếu dự kiến một Thánh Lễ trong nhà thờ hoặc một nghi thức phụng vụ khác được cử hành trong nhà thờ với nhiều hơn 100 người tham dự, phải huỷ bỏ, dời lại, phát phiếu để đếm, chuyển ra ngoài nhà thờ hoặc tách ra thành hai hoặc nhiều thời điểm hoặc địa điểm khác nhau (được nối kết trực tuyến qua màn hình và trao Mình Thánh Chúa).

• Các linh mục vì thế được ban năng quyền cử hành nhiều Thánh Lễ Chúa Nhật nếu cần thiết.

• Nước thánh không được đổ vào các chén đặt tại các cửa ra vào nhà thờ nhưng vẫn luôn có sẵn để giáo dân mang về nhà.

• Thuốc sát trùng (hoặc tương tự) phải để sẵn gần cửa ra vào của nhà thờ; tại các toà giải tội; giếng nước rửa tội và trong phòng thánh.

• Giáo Dân tham dự cần được khuyến khích ngồi cách xa nhau trong nhà thờ (khoảng cách thể lý).

• Tất cả các thừa tác viên thánh thể phải rửa tay bằng thuốc sát trùng trước và sau khi cho rước lễ.

• Trong nghi thức lễ nghi La Tinh, Mình Thánh chỉ được rước trên tay và Máu Thánh trong Chén Thánh chỉ được rước bởi cha chủ tế, các vị đồng tế khác rước Máu Thánh từ Chén Thánh thứ hai.

• Nghi thức chúc bình an nên bỏ hoặc giới hạn chỉ nói “bình an cho anh/chị” với cử chỉ gật đầu hoặc cúi đầu; không bắt tay hoặc nắm tay nhau vào lúc này hoặc lúc đọc Kinh Lạy Cha.

• Sách hát lễ không được xử dụng.

• Các giỏ xin tiền không được chuyển từ người này sang người kia; các giỏ xin tiền với tay cầm dài, giỏ xin tiền đặt sẵn hoặc máy xin tiền bằng điện tử “tap and go” có thể được dùng và trả tiền bằng thẻ tín dụng được khuyến khích.

Ngoài những điều trên từ Thánh Lễ..

Nếu có hoặc không có các Thánh Lễ công cộng được tiếp tục cử hành, các hướng dẫn sau đây cũng được thi hành:

• Nếu có thể, các nhà thờ phải mở cửa để cho phép việc cầu nguyện cá nhân; Mình Thánh Chúa đặt trong Mặt Nhật có thể được trưng ra cho mục đích này (bao lâu mà số người tham dự ít hơn 100 cùng với những chuẩn bị bình thường cho việc thờ kính và sự an toàn của Bí Tích).

• Vào một số ngày khi mà phụng vụ cho phép (xem Ordo trang 10-11), các Linh Mục phải dâng lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân, cho bất cứ mọi nhu cầu hoặc lễ tạ ơn như lễ Đức Mẹ Lộ Đức.

• Các lời nguyện giáo dân cầu cho dịch bệnh sớm chấm dứt và cho an toàn của tất cả phải được đưa vào trong các Thánh Lễ, trong giờ Kinh Thần Vụ, và trong cầu nguyện cá nhân; Các Dòng Tu cũng được mời gọi gia tăng cầu nguyện theo ý chỉ này.

• Rửa Tội, Lễ Cưới và Lễ An Táng có thể được cử hành, nếu cần thiết nên giới hạn chỉ dành cho các thân nhân của gia đình; Rửa Tội và Lễ Cưới, dĩ nhiên, có thể được dời lại.

• Các chuẩn bị và cử hành cho việc Xưng Tội Lần Đầu, Rước Lễ Lần Đầu và Thêm Sức cho trẻ em phải được dời lại cho đến khi đại dịch chấm dứt.

• Tất cả các thừa tác viên phải tuân theo hướng dẫn của các cơ quan y tế khi thăm viếng nhà tư nhân, các cơ sở chăm sóc người cao niên, bệnh viện, nhà tù và các trung tâm giam giữ.

• Khi ban bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân, các Linh Mục thay vì đặt tay trên đầu được phép đưa tay trên người đó và dùng bông gòn gắn trên đầu một thẻ cây, hoặc mang bao tay có thể huỷ bỏ sau khi đã dùng một lần; Xức đầu trên đầu là đủ.

• Trong khi các Linh Mục phải tuân giữ tất cả các hạn chế dân sự cũng phải tìm cách để làm cho mục vụ luôn sẵn sàng và sáng tạo, có thể được, trong mọi trường họp; họ phải bảo đảm rằng giáo dân có thể liên lạc trong các trường hợp khẩn cấp.


Trong trường hợp nếu các Thánh Lễ công cộng bị đình chỉ


Trong trường hợp nếu các Thánh Lễ công cộng bị đình chỉ, những hướng dẫn sau đây sẽ được thi hành tại Tổng Giáo Phận Sydney


• Tất cả mọi người ngoại trừ các Linh Mục được chuẩn không tham dự Thánh Lễ: các tín hữu có thể giữ ngày Chúa Nhật bằng cách sắp xếp thời gian để cầu nguyện tại nhà, đọc các bài đọc của ngày hôm đó, theo dõi Thánh Lễ trên TV hoặc trực tuyến, và cầu nguyện cho hồng ân mà họ thường được nhận khi Rước Lễ (Holy Communion).

• Các Linh Mục phải dâng lễ riêng hằng ngày và dâng lễ nhân danh những người không thể tham dự Thánh Lễ và cho toàn thể quốc gia.

• Các nhà thờ phải luôn mở cửa cho việc cầu nguyện cá nhân.

• Bí Tích Hoà Giải theo nghi thức thứ 2 và thứ 3 không được phép cử hành; Xưng tội theo nghi thức 1 chỉ được cử hành qua bàn quỳ được ngăn bởi tấm khăn bảo vệ.

• Các Linh Mục phải quan tâm đến việc tiếp tục đưa lên các hướng dẫn cũng như bài giảng hoặc suy niệm hàng tuần trên website của giáo xứ.

• Thánh Lễ Chúa Nhật và các nghi thức Tuần Thánh được cử hành riêng tại nhà thờ chánh toà và được chiếu trực tuyến hoặc theo yêu cầu tại trang web: https://www.stmaryscathedral.org.au/

• Các hướng dẫn thêm về việc rửa tội cho nhiều trẻ em, về RCIA và các nghi thức của Tam Nhật Thánh sẽ được đưa ra bởi văn phòng phụng vụ (nếu trường hợp này xảy ra).
Những hướng dẫn này được xem là một đòi buộc.

TGM Anthony Fisher OP.
Tổng Giáo Phận Sydney.