THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Hội Đồng Giám Mục Úc dâng nước Úc cho Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu.
“Các giám mục Úc phú giao nước Úc cho Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ dưới danh hiệu Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu - một danh hiệu có từ năm 1844 - để tìm sự che chở của Mẹ cho sự an toàn của mọi người dân, đặc biệt vào lúc đại dịch Covid19".

Trong lá thư mục vụ gửi công đồng Dân Chúa tại Úc Châu, các giám mục Úc ghi nhận giữa lúc đại dịch Covid19 tiếp tục gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, kể cả đời sống đạo, Hội Đồng Giám Mục sẽ dâng cả nước trong vòng tay che chở của Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu trong Lễ Thăng Thiên vào tuần tới.

Lá thư được các giám mục coi như một lời khuyến khích cho người Công Giáo tại Úc trong bối cảnh cả nước đang đau khổ, thế nhưng chưa đau khổ bằng một số nước khác. Vì thế “Chúng ta nên tạ ơn Chúa đồng thời cám ơn và khen ngợi chính quyền và giới hữu trách trong ngành y tế đã có phản ứng thận trọng và mau mắn. Còn người dân nói chung đã chứng tỏ tình đoàn kết, ý thức, quảng đại trong thời buổi hiện nay. Đặc biệt chúng ta đã chứng kiến sự hy sinh cao cả của các nhân viên chăm sóc sức khoẻ. Chúng ta rất biết ơn về điều đó”.

Ngoài ra các giám mục cũng nhìn nhận “vai trò của các gíao xứ và các dòng tu khi việc thờ phụng côhg khai phải đình chỉ và những nơi thờ phụng phải đóng cửa. Giáo dân không những chỉ lo âu đối với đại dịch và việc phải đóng cửa mà họ còn có lòng mong muốn sâu xa trở về với các bí tích và được cử hành việc thờ phụng công khai. Có một sự khát khao chân thật. Đó là điều mà tất cả chúng ta ai cũng cảm thấy và chỉ mong cơn đói khát được no thoả và cùng nhau trở về với việc thờ phụng Chúa”.

Lá thư mục vụ cũng nhắc nhở thông điệp của Mùa Phục Sinh khi cho rằng “Không có chỗ cho sự tự mãn trong lúc cả nước vừa trải qua giai đoạn tệ hai nhất của đại dịch, thế nhưng có chỗ cho hy vọng mà Lễ Phục Sinh đã mang tới”.

Các giám mục cũng khuyến khích mọi người nên liên kết với chính phủ và giới y tế và nhấn mạnh đến sự hợp tác giữa chính quyền và lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo ủng hộ việc mở lại nhà thờ và phục hồi các sinh hoạt thờ phụng công cộng. Các giám mục cũng đồng ý phó thác cả nước trong bàn tay che chở của Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu cuộc đại hội khoáng đại vào tuần này qua phương tiện video conference.

Lá thư mục vụ viết: “Các giám mục Úc phú giao nước Úc cho Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ dưới danh hiệu Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu - một danh hiệu có từ năm 1844 - để tìm sự che chở của Mẹ cho sự an toàn của mọi người dân, đặc biệt vào lúc đại dịch Covid19.

Lễ Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu- Mary Help of Christians - sẽ được mừng kính vào chủ nhật 24 tháng 5 trùng hợp vào ngày lễ Chúa Thăng Thiên. Giáo dân có thể mừng lễ vào ngày 24 hoặc 25 tháng 5.

Nguồn cathnews
Vũ Nhuận chuyển ngữ