THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Hội đồng tư vấn toà thánh họp cuối cùng của năm.
Giám đốc phòng báo chí toà thánh cho biết cuộc họp hội đồng tư vấn toà thánh đã chấm dứt hôm thứ tư vừa qua.

 Vatican. Giám đốc phòng báo chí toà thánh cho biết cuộc họp hội đồng tư vấn toà thánh đã chấm dứt hôm thứ tư vừa qua. ông Greg Burke, giám đốc phòng báo chí nói cho các phóng viên, rằng hội đồng tư vấn toà thánh đã kết thúc cuộc họp lần thứ 27 và đồng thời ông cũng đưa ra một vài vấn đề đã được hội đồng bàn thảo.

Ông cho biết ĐTC Phanxicô đã hiện diện trong 3 ngày ngoại trừ sáng thứ tư vì phải tiếp kiến khách hành hương hàng tuần. Ngoài ra ĐHY Parolin cũng không hiện diện vì đang tham dự cuộc họp về di dân tại Morocco, thêm vào đó có ba vị hồng y không còn trong nhóm 9 vị hồng y trong hội đồng tư vấn toà thánh. Ông cho biết, tháng 10 vừa qua, ĐTC đã gởi thư cho ba vị hồng y cao niên đó là ĐHY George Pell, người Úc, ĐHY Errazuriz , người Chile và ĐHY Monsengwo , người Congo cảm ơn họ về sự cọng tác của các ngài vì thế ba vị này sẽ không còn là thành viên của hội đồng hồng y, tuy nhiên cho đến nay, ĐTC vẫn chưa bổ nhiệm các vị hồng y mới để thay thế.

Cuộc họp cũng bàn về chi phí của toà thánh và cuộc họp các chủ tịch hội đồng giám mục sẽ được tổ chức vào tháng 2.2019.

Nguồn Vatican - Tuyết Nguyễn chuyển dịch