THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Hướng Dẫn mới nhất của ĐTGM Anthony Fisher Về Các Nhà Thờ và Phụng Vụ - Từ ngày 1.7.2020

HƯỚNG DẪN CÁC NHÀ THỜ VÀ PHỤNG VỤ DÀNH CHO TỔNG GIÁO PHẬN SYDNEY DỰA THEO NHỮNG GIỚI HẠN HIỆN THỜI VỀ AN TOÀN COVID
TỪ NGÀY 1 THÁNG 7 NĂM 2020.
HƯỚNG DẪN NÀY ĐƯỢC DÁN GẦN CỬA NHÀ THỜ VÀ CÁC WEBSITE CỦA GIÁO XỨ
.


Kể từ Thứ Tư ngày 1 Tháng 7 năm 2020:

 

  • Các Nhà Thờ trong Tổng Giáo Phận Sydney sẽ mở cửa trở lại và các Thánh Lễ Chúa Nhật sẽ được phục hồi.
  • Số người tối đa được phép trong nhà tại một thời điểm sẽ được xác định bằng cách chia 4 với tổng số diện tích của Nhà Thờ (4 mét vuông/1 người); số người tối đa được phép trong Nhà Thờ này vì thế sẽ là (….); Linh Mục Chính Xứ hoặc một người đại diện được chỉ định phải theo dõi điều này.
  • Điều này cũng áp dụng cho việc cầu nguyện riêng, Xưng Tội, Thánh Lễ, Rửa Tội, Lễ Cưới, An Táng, Chầu Mình Thánh, Kinh Thần Vụ, Lần Hạt Mân Côi, học hỏi Kinh Thánh…
  • Chi tiết của tất cả những ai vào Nhà Thờ (tên và số điện thoại hoặc địa chỉ email của một người lớn trong gia đình) phải được ghi lại. Điều này có thể thực hiện qua việc ghi danh trên Internet hoặc tại cửa Nhà Thờ.
  • Các hướng dẫn về khoảng cách an toàn (ít nhất là 1.5m) và các hướng dẫn vệ sinh phải được tuân giữ (bao gồm rửa tay bằng thuốc sát trùng và thường xuyên khử trùng Nhà Thờ); những người tham dự chỉ được ngồi tại những nơi đã được đánh dấu, xếp hàng với khoảng cách an toàn từ người khác, và tự chăm sóc khi ho hoặc hắt hơi.
  • Hát cộng đồng vẫn còn bị đình chỉ và trong nghi thức Lễ Nghi Latinh tại Úc, chỉ được rước lễ bằng tay dưới hình thức Bánh Thánh; Phải thật cẩn thận khi cho rước lễ bằng miệng.
  • Những ai sức khoẻ không tốt hoặc có nguy cơ cao bị lây nhiễm không nên tham dự (những người này có thể yêu cầu để được Rước Lễ tại nhà); những ai trên 70 tuổi khi tham dự cần phải thận trọng.
  • Với nguyên tắc 4 mét vuông và những quan tâm thận trọng sẽ giới hạn nhiều Tín Hữu tham dự, do đó, tất cả mọi người, ngoại trừ Linh Mục, trong thời gian hiện tại được phép chuẩn bổn phận tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật; Tuy nhiên những ai có nguy cơ thấp của việc lây nhiễm và có thể tham dự, được thúc dục để thực hiện mọi cách có thể, để tham dự Thánh Lễ.
  • Những người không tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật phải giữ ngày Chúa Nhật bằng việc sắp xếp thời gian để cầu nguyện tại nhà, đọc các bài đọc trong ngày. Và hiệp thông Thánh Lễ trên truyền hình hoặc trực tuyến, cầu xin Thiên Chúa ban ân sủng mà họ thường nhận được khi Rước Lễ Thiêng Liêng; họ có thể tham dự Thánh Lễ ngày thường trong tuần tại một nơi nào đó có thể, hoặc cầu nguyện trước Thánh Thể những ngày trong tuần.

TGP Sydney.
2.7.2020.