THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Huynh Đoàn Bác Ái tại Bỉ được lệnh phải chấm dứt hình thức TRỢ TỬ.
Nền tảng trong luân lý của Đạo Công Giáo là cuộc sống có giá trị tuyệt đối, không ai có thể đụng chạm. Sự sống là quà tặng của Thiên Chúa chúng ta phải có trách nhiệm.

Nếu không chấm dứt việc TRỞ TỬ cho các bệnh nhân tầm thần, họ sẽ bị trừng phạt.

Văn phòng báo chí Tòa Thánh Vatican xác nhận bản tin này và cho biết Huynh Đoàn Bác Ái Brothers of Charity ở Belgium phải chấm dứt lề thói này tại 15 bệnh viện tâm thần do họ quản lý.

Vương Quốc Bỉ cho phép hình thức TRỢ TỬ trong nhiều hòan cảnh khác nha. Hồi tháng 5, Huynh Đoàn cho biết sẽ choo phép các bác sĩ xử dụng hình thức trợ tử cho các bệnh nhân tâm thần.

Thế nhưng qua một thông báo Huynh Đoàn cho biết hình thức trợ tử chỉ được áp dụng khi “không còn một giải pháp chữa trị nào thích hợp”.

Quyết định này đã bị Bộ Tín Lý và Đức Tin cũng như bề trên tổng quyền của Huynh Đoàn tại Rome là sư huynh René Stockman lên án.

Trong một thông báo được phổ biến hồi tháng sáu 2017, sư huynh viết: “Điểm then chốt nền tảng trong luân lý của Đạo Công Giáo là cuộc sống có giá trị tuyệt đối, không ai có thể đụng chạm. Đời sống là quà tặng của Thiên Chúa chúng ta phải có trách nhiệm. Bởi vì đời sống là tuyệt đối, nó cần phải được bảo vệ. Cuộc sống vượt lên trên phẩm chất dầu có hay không”.

Theo đài phát thanh Vatican, Huynh Đoàn Bác Ái vẫn chưa trả lời. Tuy nhiên trong trường hợp này nếu không thi hành huấn dụ của ĐTC, họ sẽ bị trừng phạt nặng.

Nguồn catholicherald

Vũ Nhuận chuyển ngữ