THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Khủng hoảng Giáo hội mời gọi một sự canh tân về giáo huấn của Giáo hội về tự do.
Phần chính của cuộc khủng hoảng ngày nay là việc tái định nghĩa về tự do con người và, một cách liên kết, tính dục con người, “rất khác từ cái nhìn của Giáo hội về thân xác và tự nhiên và toàn thể phẩm tính con người –bản tính của gia đình và sự liên kết toàn diện giữa sinh sản và tính dục.”

 Vatican (CNA 9.5.2019). Theo một học giả dòng Đa Minh, khủng hoảng về sự trung tín đời sống linh mục được liên kết với khái niệm văn hoá mới về tự do con người – và vì thế hướng giải quyết sẽ đòi hỏi một sự nhìn lại về cái nhìn của Giáo hội về tự do như là một sự việc hướng tới Thiên Chúa.

Cha Thomas White, dòng Đa Minh, giáo sư thần học tại đại học giáo hoàng thánh Thomas Aquinas, Angelicum, tại Roma và là giám đốc học viện thánh Thomas thuộc đại học này. Trước đây, ngài là cha giáo học viện Đa minh tại thủ đô Washington.

Cha Thomas nói rằng phần chính của cuộc khủng hoảng ngày nay là việc tái định nghĩa về tự do con người và, một cách liên kết, tính dục con người, “rất khác từ cái nhìn của Giáo hội về thân xác và tự nhiên và toàn thể phẩm tính con người –bản tính của gia đình và sự liên kết toàn diện giữa sinh sản và tính dục.”

Theo cha, biểu tượng trọng tâm về tự do con người trong nền văn hoá ngày nay “là tư tưởng được tìm thấy trong sự tự do biểu lộ tính dục hoặc ngay cả tự do tự khai thác tính dục. Ngài đưa ra thí dụ rằng đối với những ai chống lại thái độ đồng tính thì bị cho là “kẻ thù của quốc gia, bởi vì bạn là kẻ thù của khái niệm về những giá trị cấp tiến và tự do cấp tiến.”

Và nền văn hoá của khái niệm tự do con người này đã ảnh hưởng sâu xa vào cuộc sống nội bộ của giáo hội, giáo dân và linh mục.

Ngài lý luận rằng “chúng ta đang ở trong thời điểm mà trong đó những vấn đề nghiêm trọng của nền văn hoá chúng ta về việc sử dụng tự do con người, liên quan đến những vấn đề thuộc về tính dục con người và chúng ta cảm nhận rằng khủng hoảng này từ từ xâm chiếm vào mọi cơ cấu của Giáo hội, trong giáo dân, xuyên qua việc sử dụng rộng rãi các phương tiện ngừa thai, đặc biệt trong cuộc sống linh mục bởi vì khủng hoảng về sự trung tín đời sống linh mục.”

Ngài nói: “câu trả lời, theo tôi, là chúng ta cần cho người ta nhận ra một cảm nhận sâu xa hơn của giáo hội về tự do con người là vì Thiên Chúa. Vấn đề trở thành là chúng ta có thực sự đưa ra được một sự thay đổi rõ ràng đối với cái nhìn lấn áp về tự do con người đang được biểu lộ trong nền văn hoá mới này hay không?”

Ngài nói ngài tin giáo huấn truyền thống của Giáo hội về đời sống độc thân linh mục cống hiến “một liều thuốc kháng sinh mạnh mẽ” đối với sự tái định nghĩa về tự do con người, và giáo huấn làm điều này bằng cách đưa ra dấu hiệu rằng tự do con người, một cách tối hậu là “cho một điều gì đó vượt qua thế giới này.”

Đời sống độc thân linh mục là một biểu tượng mạnh mẽ rằng “tự do của chúng ta không chỉ là một sự tự do để đạt lấy những chọn lựa vật chất về tiêu thụ, những chọn lựa tính dục, và khai thác tự trị chính trị của chúng ta. Thực ra nó là một sự tự do để yêu thương, tự do để tìm kiếm sự thật, và tự do để tìm kiếm hạnh phúc, một sự tự do không thể nào được tìm thấy điểm cuối, sự chấm dứt của nó, sự viên mãn của nó, ngoại trừ trong việc khám phá về Thiên Chúa.”

Ngài nói: “Thánh Thomas Aquinas nói linh mục độc thân cuối cùng là chiêm niệm hiệp thông với Thiên Chúa.” Thánh Thomas Aquinas dạy rằng “linh mục độc thân để được tự do để hiến mạng sống của mình cho Thiên Chúa, để cam kết sự tìm kiếm tình yêu và kiến thức của Thiên Chúa có thể tiêu hoá. Đây là cái nhìn rất thách đố và đẹp đẽ của đời sống linh mục.”

Trong cái nhìn này, ngài nói, “độc thân không phải là đầu tiên và đứng đầu về những cân nhắc thực hành, như có nhiều thời gian hơn để phục vụ người khác và ít tốn kém hơn để trợ giúp. Mặc dầu những điều này không phải là những lý lẽ sai lầm, nhưng chúng không phải là những lý lẽ chính yếu đối với thánh Thomas.”

Cha giải thích, “thánh Thomas nói rằng linh mục độc thân là để tìm kiếm một sự dứt khoát hoàn toàn hiệp thông với Chúa giữa những mỏng dòn và giới hạn, nghèo khó, tâm linh hoặc tâm lý, và dĩ nhiên để tìm kiếm một sự hội nhập toàn thể cuộc sống của ngài trong một định hướng về sự hiệp thông với Chúa của kiến thức và yêu thương.”

Thánh Thomas đưa ra 5 yếu tố cho sự thánh thiện của đời sống linh mục, bắt đầu với sự trung tín đối với việc truyền chức của ngài và trong việc cử hành các bí tích. Cha White nói: “nếu linh mục làm những việc này trong một cách thức trung thành, thì ngài được thánh hiến bởi nhân đức của sự trung tín đó trong việc thực hiện những việc thích hợp đối với vai trò linh mục.”

Linh mục cũng phải sống cuộc sống “của một sự tìm kiếm cá nhân cho sự hiệp thông với Chúa trong trạng thái ân sủng và tình yêu dành cho Thiên Chúa, sự tìm kiếm cho sự khôn ngoan và hiểu biết về đức tin đối với việc truyền đạt hiệu quả như là một thầy dạy,” và một sự quản trị và cai quản khôn ngoan các tín hữu và ngài phải ở trong sự hiệp thông với toàn thể giáo hội, và đặc biệt với giám mục của ngài và Toà thánh.

“Nếu linh mục thiếu nền tảng trong việc thực hành các bí tích và giáo huấn của giáo hội, nó sẽ làm cho chúng ta đau khổ trong việc cố gắng để giải quyết chính cuộc sống chứng nhân của mình trong một cách thức tổng thể.”

Cuối cùng, cha White nghĩ hướng giải quyết đối với khủng hoảng ngày nay trong giáo hội sẽ không phải là điều gì đó mới mẻ, và rằng những cách giải quyết sâu xa cần thiết “tuỳ thuộc vào ân sủng và cuộc sống đào tạo và kỷ luật của giáo hội.”

Ngài nói “thật đúng rằng giáo hội cần đưa ra những cân nhắc khôn ngoan về đào tạo, huấn luyện, và kiểm soát các linh mục và giám mục, và rằng giáo dân có quyền kỳ vọng và đòi hỏi sự cải thiện từ các giám mục và linh mục.”

Tuy nhiên, ngài nói, sự canh tân sâu xa đích thực của Giáo hội “xảy ra xuyên qua một sự canh tân tình yêu và kiến thức về Thiên Chúa nhờ ân sủng.” Đây không phải là tách ra sự quan tâm về công lý nhưng trái lại, bởi vì, khi con người càng tìm kiếm sự thánh thiện, họ càng ước muốn rằng phải có sự công lý trong giáo hội.”

Ngài nói thêm “sự canh tân sâu xa về đời sống linh mục và giám mục cũng đòi hỏi một sự canh tân sâu xa về đức tin trong mầu nhiệm Chúa Kitô, hy vọng trong các phương tiện bí tích của sự thánh hiến, trong những sự thật về đức tin, và trong tình yêu dành cho Thiên Chúa. Sẽ không có bất cứ sự canh tân thực sự của giáo hội nếu không có tình yêu dành cho Thiên Chúa.”

Chuyển dịch Tuyết Nguyễn