THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Lần đầu tiên giải Dempsey dành cho giáo dân tại TGP Sydney được trao tặng
Những người nhận huy chương Dempsey năm nay thuộc nhiều lãnh vực khác nhau. Có người sinh hoạt trong cuộc sống giáo xứ rất lâu hoặc tham gia trong việc xây dựng và bảo trì nhà thờ giáo xứ, hoặc tích cực trong các lãnh vực phụng vụ, giáo lý, ca đoàn ....

Lần đầu tiên giải Dempsey dành cho giáo dân đã được trao tặng

Trong một thánh lễ trọng thể tại Vương Cung Thánh Đường St Marys ở Sydney ngày 16 tháng 7, tổng giám mục Anthony Fisher OP lần đầu tiên trao tặng huy chương Dempsey cho 20 giáo dân đã có những đóng góp phục vụ cộng đồng Dân Chúa tại tổng giáo phận.

Huy chương được đặt tên của ông James Dempsey, một tù nhân công giáo Ái Nhĩ Lan từng được chuyển đến Sydney năm 1802 và sau đó được ân xá.

Ông hành nghề đẽo đá và đã góp sức trong việc xây dựng chiếc cầu đầu tiên tại Sydney cũng như các trại lính, bệnh viện, tất cả đều gần Vương Cung Thánh Đường St Marys.

Vào những năm đầu tại Sydney, không có linh mục, không có lễ. Căn nhà của ông Dempsey đã trở thành nơi tụ họp để đọc kinh mân côi cùng với những buổi cầu nguyện vào chủ nhật. Ngôi nhà đó có vai trò quan trọng trong sinh hoạt của giáo dân công giáo vào thời buổi ban đầu thời thuộc địa

Ngoài ra ông Dempsey cũng tháp tùng và cầu nguyện với các tội phạm khi ra pháp trường.

Linh mục Jeremiah Flynn đến Sydney năm 1817 và không biết vì vô tình hay cố ý Mình Thánh Chúa đã được để lại khi ngài bị thống đốc Macquarie trục xuất 6 tháng sau đó. Việc Mình Thánh Chúa được ông James Dempsey cất giữ hay do một người khác vẫn còn là vấn đề đang bàn cãi.

Thế nhưng điều chắc chắn là giáo dân đã lưu giữ để thờ lạy tại nhà riêng. Sinh hoạt đặc biệt này được mô tả trên tấm kiếng mầu đặt ở phía tây Vương Cung Thánh Đường St Marys hiện nay.

Năm 1820 khi linh mục John Joseph Therry đến Sydney, ông Dempsey đã giúp ngài trong công tác vẽ hoạ đồ và gây quỹ xây dựng Vương Cung Thánh Đường St Marys.

Những người nhận huy chương Dempsey năm nay thuộc nhiều lãnh vực khác nhau. Có người sinh hoạt trong cuộc sống giáo xứ rất lâu, có người tham gia trong việc xây dựng và bảo trì nhà thờ giáo xứ. Có người tích cực trong các sinh hoạt phụng vụ, dạy giáo lý, ca đoàn hay trong các nhóm St Vincent De Paul, công lý xã hội…….

Trong thánh lễ, TGM Fisher đã mô tả họ là những người gíáo dân “tuyệt vời”.

Nguồn sydneycatholic.org

Vũ Nhuận chuyển ngữ