THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Lãnh đạo các giáo hội tại Úc yêu cầu có thêm biện pháp bảo vệ tự do tín ngưỡng.
Có ít nhất 30 lãnh đạo các tôn giáo có tên trong lá thư với nội dung hối thúc hai nhà lãnh đạo chính trị nên ủng hộ những đề nghị tu chính trong dự luật Dean Smith, vốn được thượng viện liên bang thông qua hồi tuần qua.

Lãnh đạo các giáo hội trên toàn nước Úc đã gửi một lá thư ngỏ đến thủ tướng Malcolm Turnbull và thủ lãnh đối lập Bill Shorten vì trong dự luật hôn nhân đồng tính, thiếu những biện pháp bảo vệ tự do tín ngưỡng. 

Có ít nhất 30 lãnh đạo các tôn giáo có tên trong lá thư này với nội dung hối thúc hai nhà lãnh đạo chính trị nên ủng hộ những đề nghị tu chính trong dự luật Dean Smith, vốn được thượng viện liên bang thông qua hồi tuần qua.

Các đề nghị tu chính này bao gồm việc bảo vệ các tổ chức từ thiện tôn giáo, quyền của cha mẹ cũng như việc bảo vệ các cá nhân tránh tình trạng bị nhắm làm muc tiêu chỉ vì muốn cử hành nghi thức hôn nhân theo truyền thống. 

Thứ tư tuần qua, thượng viện liên bang đã thông qua dự luật hôn nhân đồng tính với 43 phiếu thuận và 12 phiếu chống và nay hạ viện liên bang đang bị áp lực ủng hộ dự luật. Tuy nhiên thủ tướng Turnbull tuyên bố ủng hộ các đề nghị tu chính này. 

Trong khi đó dân biểu Kevin Andrews - chủ tịch tiểu ban nhân quyền tại quốc hội - ghi nhận các đề nghị tu chính này là “hợp lý” và cam kết ủng hộ. Được biết dự luật sau khi được tu chính sẽ được trả lại thượng viện để bàn cãi thêm. Tuy nhiên tại đây, đảng Lao Động, đảng Xanh và một vài nghị sĩ độc lập rất có thể sẽ không chấp nhận. 

Những người ký tên trong lá thư ngỏ bao gồm ĐTGM Sydney Anthony Fisher, ĐGM Julian Porteous tại Hobart, ĐGM phái Maronite Antoine-Charbel Tarabay cũng như lãnh đạo của Hồi Giáo và Do Thái Giáo. 

Nguồn sydneycatholic.org
Vũ Nhuận chuyển ngữ