THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Mỗi Tín Hữu Là Một Viên Đá Nhỏ Sống Động Trong Toà Nhà Giáo Hội
Tất cả chúng ta là các viên đá nhỏ. Tuy nhiên, không có viên đá nhỏ nào vô ích cả, trái lại, trong tay của Chúa Giêsu viên đá bé nhất trở thành quý báu

Vatican. Trong buổi đọc kinh Truyền tin trưa chúa nhật (27.8) vừa qua. Dùng bài tin mừng Chúa Nhật Chúa Nhật Thứ 21 nói lại việc tuyên xưng đức tin của thánh Phêrô, ĐTC Phanxicô nói cho khách hành hương rằng: tất cả chúng ta là các viên đá nhỏ. Tuy nhiên, không có viên đá nhỏ nào vô ích cả, trái lại, trong tay của Chúa Giêsu viên đá bé nhất trở thành quý báu, bởi vì Chúa nhặt lấy nó, nhìn nó với sự hiền dịu lơn lao, làm việc nó với Thần Khí của Người, và đặt để nó vào đúng chỗ, mà Người đã nghĩ cho nó từ đời đời và là nơi nó có thể hữu ích hơn cho toàn công trình xây dựng.

ĐTC giài thích: Mỗi một người trong chúng ta là một viên đá nhỏ, nhưng trong bàn tay của Chúa, chúng ta đã được biến thành “các viên đá sống động,” bởi vì khi Chúa Giêsu cầm trong tay viên đá của Người, Người biến nó trở thành của Người, Người làm cho nó sống động, tràn đầy sự sống bởi Chúa Thánh Thần, tràn đầy sự sống từ con tim của Người, và như thế chúng ta có một chỗ và một sứ mệnh trong Giáo Hội: Giáo Hội là một cộng đoàn sự sống: được làm bằng biết bao nhiêu viên đá, tất cả khác nhau, nhưng làm thành một ngôi nhà duy nhất trong dấu chỉ của tình huynh đệ và sự hiệp thông.

Ngài nói thêm: Tin Mừng hôm nay cũng nhắc cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu cũng đã muốn cho Giáo Hội Người một trung tâm hữu hình của sự hiệp thông nơi Phêrô: cả thánh nhân nữa, không phải là một hòn đá lớn, mà cũng là một viên đá bé nhỏ, nhưng đã được Chúa Giêsu cầm lấy nên trở thành trung tâm của sự hiệp thông, nơi thánh Phêrô và nơi các người sẽ kế vị Ngài trong cùng  trách nhiệm giáo chủ, ngay từ nguồn gốc đã được đồng hóa với các Giám Mục Roma, là thành phố nơi Phêrô và Phaolô đã làm chứng bằng máu.