THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Một nữ tu đoạt giải Nhân Đạo trị giá 1 triệu mỹ kim.
Dự án của Sơ Catherine có tên là Bon Pasteur Kolwezi, với mục đích cung ứng dịch vụ huấn nghệ, yểm trợ tài chính, giúp đỡ trẻ em đi học và giúp thợ mỏ tìm hướng đi mới trong lãnh vực trồng trọt và dệt may. Dự án cũng đề cập đến những trường hợp vi phạm nhân quyền.

Nữ tu Catherine Mutindi, thuộc Dòng Sisters of Our Lady of Charity of the Good Shepherd, đã đoạt Giải Nhân Đạo Opus Prize trị giá 1 triệu mỹ kim tương đương với 1.480.000 úc kim qua một dự án giúp gia đình nghèo tại Công Hòa Dân Chủ Congo. Giải Nhân Đạo Opus Prize ra đời với mục đích ghi nhận sự đóng góp của các tổ chức xã hội dựa nền tảng tôn giáo. 

Gíao Hội Công Giáo được coi là tổ chức từ thiện lớn nhất thế giới, tuy nhiên sự nhìn nhận này xem ra chưa được đánh giá đúng mức. Công việc của Sơ Catherine khởi sự từ năm 2012 khi Sơ được một ĐGM mời đến thị trấn Kolwezi để lo cho cô nhi quả phụ. Đây là một khu vực khai thác khoáng sản, cho nên thường xảy ra bạo hành trong gia đình và bóc lột sức lao động. 

Dự án của Sơ Catherine có tên là Bon Pasteur Kolwezi, với mục đích cung ứng dịch vụ huấn nghệ, yểm trợ tài chính, giúp đỡ trẻ em đi học và giúp thợ mỏ tìm hướng đi mới trong lãnh vực trồng trọt và dệt may. Dự án cũng đề cập đến những trường hợp vi phạm nhân quyền. 

Kể từ ngày thành lập, dự án Bon Pasteur Kolwezi của Sơ Catherien ngày càng lan rộng đến 6 tập thể khác cũng sinh sống trong lãnh vực khai thác khoáng sản. Thoạt đầu với số người được giúp đỡ là khoảng 5.000, nay đã lên đến 23.000. Công việc ngày càng bề bộn và tình trạng vi phạm nhân quyền đang là vấn đề cấp thiết cần đối phó. 

Cách thức giải quyết do Sơ Catherine đề nghị có khả năng trở thành mẫu mực cho tình trạng của các thợ mỏ trong kỹ nghệ khai thác Cobalt tại Công Hoà Dân Chủ Congo. Tổ chức Ân Xá Quốc Tế Amnesty International đánh giá Bon Pasteur là tổ chức duy nhất trên thế giới “hoạt động hữu hiệu” trong việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em. 

Nguồn catholicherald
Vũ Nhuận chuyển ngữ