THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Những điều cần biết liên quan đến Ấn Tín Toà Cáo Giải.
Trong những ngày qua, chính phủ tiểu bang Nam Úc và Lãnh Thổ Thủ Đô ACT đã mở rộng việc bắt buộc các linh mục phải báo cáo khi nghe xưng tội và thủ tướng cũng như tổng trưởng tư pháp liên bang đã cho thấy sự ủng hộ của họ và sẽ trở thành lập trường cho cả nước. Trước sự việc này, ĐTGM Anthony Fisher đã đưa ra những quan điểm của Giáo hội về điều này.
 1. Trong ít ngày qua, hai chính phủ tiểu bang Nam Úc và Lãnh Thổ Thủ Đô ACT đã mở rộng việc bắt buộc các linh mục phải báo cáo khi nghe xưng tội và thủ tướng cũng như tổng trưởng tư pháp liên bang đã cho thấy sự ủng hộ của họ và sẽ trở thành lập trường cho cả nước.
 2. Tất cả chúng ta đều đồng ý là sự an toàn của trẻ em (và giới trẻ) có một tầm quan trọng lớn lao, thế nhưng việc tước bỏ đặc quyền giữa linh mục và tội nhân về mặt luật pháp và đòi phải báo cáo nội dụng xưng tội sẽ không có tác dụng đối với sự an toàn của trẻ thơ cũng như sẽ làm cho trẻ em bớt an toàn hơn.
 3. Thứ nhất, bởi vì những kẻ gây ra tội ác tầy đình này rất ít khi tìm đến toà cáo giải và nếu việc bắt buộc phải báo cáo nội dung xưng tội được áp dụng thì hầu như chắc chắc họ sẽ không đi xưng tội. Do đó sẽ không ảnh hưởng gì đến sự an toàn của trẻ em. 
 4. Thứ nhì, bởi vì bất cứ thủ phạm nào có ý định xưng tội, thì hầu như chắc chắn họ sẽ làm điều đó một cách ẩn danh, như vậy sẽ không thể có chuyện bắt buộc phải báo cáo. Và như thế trẻ em cũng không được an toàn hơn.
 5. Thứ ba, khi sự tin tưởng đặt để trên sự bảo mật tuyêt đối nơi toà cáo giải bị suy yếu, thì bất cứ cơ hội nào để thủ phạm phải đối diện với tội ác của mình qua toà cáo giải sẽ bị mất và bất cứ cơ hội nào mà quyền lực của linh mục trong vai trò người giải tội có ảnh hưởng trên tội nhân về sự nghiêm trọng trong hành động của họ, trách nhiệm tự báo cáo cho giới hữu trách và tìm đến các chuyên gia để được giúp đỡ cũng sẽ mất, từ đó trẻ em sẽ mất an toàn hơn.
 6. Thứ tư, khi sự tin tưởng đặt để trên sự bảo mật tuyêt đối nơi toà cáo giải bị suy yếu, thì bất cứ một cơ may nào mà nạn nhân có thể đề cập đến điều đó nơi toà cáo giải cho một linh mục sẽ bị giảm thiểu nghiêm trọng, bất cứ một cơ may nào mà quyền lực của linh mục trong vai trò người giải tội có ảnh hưởng trên nạn nhân về nhu cầu cần báo cáo cho người lớn có trách nhiệm (bên ngoài toà cáo giải) thì sự an toàn cũng sẽ bị mất. Trẻ em cũng sẽ không được an toàn hơn. 
 7. Điều nghịch lý là trong khi những kẻ tìm cách loại bỏ đặc quyền nơi toà cáo giải với hy vọng rằng trẻ em sẽ được an toàn hơn, thế nhưng ảnh hưởng thực tế là trẻ em sẽ bớt sự an toàn. Qua việc huỷ bỏ Ấn Tín Toà Cáo Giải, chúng ta sẽ đánh mất cơ hội hiếm có để hướng dẫn can phạm hoặc nạn nhân đến giới hữu trách và những nơi giúp đỡ.
 8. Một loạt những cơ sở tư nhân có lề thói “xưng tội” như: Giáo hội Công GiáoTây Phương, Công Giáo Đông Phương, Giáo Phái theo truyền thống Chính Thống, Mormons và một vài giáo phái Anh Giáo, Lutherans, Methodists với ý thức coi việc Xưng Tội là một cuộc gặp gỡ linh thiêng giữa tội nhân và Thiên Chúa. Đó là nơi mà tội nhân được tự do “trút lòng” trong sự tin tưởng tuyệt đối là sẽ không tái phạm. Không còn Ấn Tín Toà Cáo Giải, Bí Tích - được hiểu như trên đối với người Kitô Giáo - sẽ không còn nữa.
 9. Những nhân quyền như tự do lương tâm, tự do tín ngưỡng và tự do hành đạo kể cả quyền được thi hành những nghi thức như Xưng Tội mà không sợ bị người khác “nghe lén” (kể cả chính quyền dân sự)
 10. Theo truyền thống của Đạo Công Giáo, các linh mục được đòi hỏi sẵn sàng chịu trừng phạt thậm chí chịu tử đạo hơn là vi phạm Ấn Tín Toà Cáo Giải. Giáo dân cũng mong chờ điều này nơi các linh mục.
 11. Nước Úc phân định một cách đúng đắn và rõ ràng giữa “Giáo Hội” và “Nhà Nước”. Trong khi cả hai có những lúc cần thiết phải giao tiếp, thậm chí phải hợp tác. Thế nhưng có những lúc họ dành cho nhau một bến rộng. Tuy nhiên qua việc đòi các linh mục phải huỷ bỏ Ấn Tín Toà Cáo giải, “Nhà Nước” đã xâm phạm vào lãnh vực “thánh thiêng”. 
 12. Tự do lương tâm, tự do tư tưởng, phát biểu, hội họp, tín ngưỡng và hành đạo là những quyền căn bản của con người từ lâu được công pháp quốc tế và được luật lệ Úc công nhận trong một chừng mục nào đó và cũng được văn hoá Úc công nhận một cách tổng quát hơn. Việc không công nhận đặc quyền nơi Toà Cáo Giải sẽ đi ngược lại với những quy tắc có từ lâu. Việc ép buộc các linh mục vi phạm Ấn Tín Toà Cáo Giải là bắt buộc họ phải hành động đi ngược lại với những nguyên lý căn bản của niềm tin. 
 13. Về mặt xã hội có giá trị đáng kể trong những tiết lộ thẳng thắn như trong mối liên hệ giữa luật sư và khách hàng, giữa chuyên viên tâm thần và bệnh nhân, giữa nhà báo và nguồn cung cấp tin tức và giữa linh mục và tội nhân.

 

 

Vũ Nhuận chuyển ngữ