THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
TGP Hobart đăng cai tổ chức Hội Nghị Mục Vụ Giới Trẻ CG Toàn Quốc 2020.
ĐTGM Julian Porteous đang mong đợi chào đón lãnh đạo giới trẻ đến Tasmania. “Đó là cơ hội tốt để học hỏi kinh nghiệm của những người từng tham gia mục vụ giới trẻ và để cho Giáo Hội tại Tasmania có cơ hội được làm giàu qua một hội nghị tràn đầy năng lực và sáng tạo”.

Hội Nghị Mục Vụ Giới Trẻ Công Giáo Toàn Quốc lần thứ 5 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 11 tháng 7 năm 2020 tại Trường St Mary’s Catholic College ở Hobart. 

Ông Malcolm Hart, giám đốc văn phòng Mục Vụ Giới trẻ trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Úc Đại Lợi cho biết hội nghị sẽ tiếp tục chú tâm đến chỗ đứng của giới trẻ công giáo trong Giáo Hội tại địa phương cũng như quốc tế. 

Ông Hart nói: “Trong 3 năm qua, Giáo Hội đã đào sâu năng khiếu của giới trẻ và những cơ hội mà họ có thể công hiến cho Giáo Hội”. Tông huấn “Christus Vivit” - được ĐTC Phanxicô công bố sau Thượng Hội Đồng Giám Mục về Giới Trẻ - đã kêu gọi toàn thể Dân Chúa hãy đồng hành với giới trẻ và mở lòng trước tiếng nói của Đức Kitô qua giới trẻ. ĐTC gọi họ là Thiên Chúa Hiện Tại. 

ĐGM Columba Macbeth-Green OSPPE, đặc trách về giới trẻ, đã mời gọi toàn thể Giáo Hội Úc cùng với lãnh đạo mục vụ giới trẻ và các bạn trẻ thảo luận về cách thức áp dụng Tông Huấn Christus Vivit trong hội nghị vào năm tới. 

Trong khi đó, ĐTGM Hobart Julian Porteous cho biết ngài đang mong đợi chào đón lãnh đạo giới trẻ đến Tasmania vào năm tới. “Đó là cơ hội tốt để học hỏi kinh nghiệm của những người từng tham gia mục vụ giới trẻ và để cho Giáo Hội tại Tasmania có cơ hội được làm giàu qua một hội nghị tràn đầy năng lực và sáng tạo”. 

Thủ tục ghi tên tham dự hội nghị sẽ bắt đầu vào cuối năm 2019. Muốn biết thêm chi tiết có thể liên lạc với ông Malcolm Hart qua địa chỉ email: director.youth@catholic.org.au

Nguồn catholicweekly
Vũ Nhuận chuyển ngữ