THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
TGP Sydney tổ chức buổi hội thảo dành cho các giáo sĩ về việc bảo vệ trẻ em.
ĐTGM Anthony Fisher trao giải thưởng cho các trẻ em tham gia việc soạn thảo Hiến Chương Quyền Lợi và Trách Nhiệm đối với trẻ em tại tổng giáo phận Sydney.

Trong tuần lễ bảo vệ trẻ em trên toàn quốc, Văn Phòng Safeguarding and Ministerial Integrity Office thuộc tổng giáo phận Sydney đã tổ chức một buổi hội thảo đặc biệt dành cho các giáo sĩ vào ngày 7 tháng 9 năm 2017.

Nhân dịp này, ĐTGM Sydney Anthony Fisher OP đã có mặt cùng với một số giáo sĩ và thành viên trong hội đồng cố vấn độc lập về vấn đề bảo vệ trẻ em vừa được thành lập.

Cuộc hội thảo kết thúc với sự kiện ĐTGM Fisher trao giải thưởng cho các trẻ em từng tham gia trong tiến trình soạn thảo Hiến Chương Quyền Lợi và Trách Nhiệm đối với trẻ em tại tổng giáo phận Sydney.

Trẻ em tại các giáo xứ trên toàn tổng giáo phận đã gửi hình ảnh tham gia một cuộc thi để chọn ra những hình ảnh tiêu biểu được minh họa trong tài liệu cũng như trong các tấm thiệp cầu nguyện cho việc bảo vệ trẻ em.

Các tấm thiệp này được phân phối cho các cha xứ để phổ biến cho giáo dân trong các thánh lễ chủ nhật ngày 10 tháng 9.

Bà Janet Schorer, thuộc tổ chức NSW Children's Guardian, và tiến sĩ Tim Moore thuộc học viện Institute of Child Protection Studies đã có những bài phát biểu quan trọng.

Trong khi đó, bà Karen Larkman, giám đốc văn phòng Safe Guarding Office đánh giá cuộc hội thảo là một thành công lớn và coi các bài phát biểu có nội dung xúc tích nhấn mạnh đến nhu cầu cần bảo vệ sự an toàn cho trẻ em trong giáo hội.

Muốn có phó bản Hiến Chương có thể liên lạc với văn phòng Safeguarding Office qua số 02 9390 5810.

Nguồn sydneycatholic.org

Vũ Nhuận chuyển ngữ