THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
TUYÊN UÝ ĐOÀN CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIÊT NAM ÚC CHÂU HIỆP THÔNG VÀ CẦU NGUYỆN VỚI QUÊ HƯƠNG VÀ DÂN TỘC VIỆT NAM. Phản Đối Dự Luật Đặc Khu và An Ninh Mạng tại Việt Nam.
Chúng tôi tha thiết mời gọi mọi người Việt Nam quốc nội cũng như hải ngoại cầu nguyện, hiệp thông và chia sẻ với Quê Hương, Dân Tộc và Giáo Hội Việt Nam. Đồng thời, trong nhiệm vụ, khả năng, và sáng kiến riêng, mỗi người chúng ta kêu gọi Quý Quốc Hội,

 TUYÊN UÝ ĐOÀN CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIÊT NAM ÚC CHÂU HIỆP THÔNG VÀ CẦU NGUYỆN VỚI QUÊ HƯƠNG VÀ DÂN TỘC VIỆT NAM.
Phản Đối Dự Luật Đặc Khu và An Ninh Mạng tại Việt Nam.

Úc Châu ngày 11 tháng 6 năm 2018,

Tuyên Úy Đoàn Liên Bang Úc Châu nhận được những tin tức qua Truyền Thông Báo Chí về sự kiện Phản Đối Dự Luật Đặc Khu và An Ninh Mạng tại Việt Nam qua các cuộc biểu tình tại Hà Nội, Bình Thuận, Đà Nẵng, Nghệ An, Nha Trang, Mỹ Tho, Đồng Nai, và nhất là tại Sàigòn thân yêu, cũng như nhiều nơi tại Hải Ngoại, hàng ngàn vạn người dân Việt Nam đang sát cánh bên nhau biểu tình phản đối Dự Luật Đặc Khu và An Ninh Mạng cùng lên án nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam và quan thầy Trung Cộng.

Trong hoàn cảnh đau thương trước nguy cơ xâm lăng Việt Nam của Trung Cộng, cũng như trước những bất công do nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam áp bức lòng yêu nước và tự do dân chủ cho Việt Nam, Tuyên Úy Đoàn Liên Bang Úc Châu xin mời gọi mọi người Việt Nam cùng hiệp thông, cầu nguyện và chia sẻ với Quê Hương, Dân Tộc và Giáo Hội Việt Nam. Đồng thời, chúng ta lên án và tố cáo trước dư luận quốc tế Dự Luật Đặc Khu và An Ninh Mạng tại Việt Nam, qua đó, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đang dần dần giúp cho hành vi xâm lăng Việt Nam của Trung Cộng. Hơn thế nữa, chúng ta đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam phải tôn trọng Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho Dân Tộc và Quê Hương. Tuyên Úy Đoàn Liên Bang Úc Châu, với trách nhiệm và bổn phận của những người Úc gốc Việt Nam, cùng với Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Liên Bang Úc Châu xin hiệp thông, cầu nguyện, và đồng hành với Quê Hương, Dân Tộc, và Giáo Hội Việt Nam trong hoàn cảnh này. Với tâm tình hiệp thông, Tuyên Úy Đoàn Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Liên Bang Úc Châu nói lên lập trường như sau:

1) Hoàn toàn ủng hộ Dân Tộc Việt Nam đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam ngưng ngay Dự Luật Đặc Khu và An Ninh Mạng tại Việt Nam, làm phương hại cho nền độc lập vẹn tòan lãnh thổ của Quê Hương Việt Nam và cản bước tiến trình dân chủ hoá đất nước.

2) Hiệp thông với đồng bào quốc nội đã và đang tiếp nối truyền thống hào hùng của cha ông là tranh đấu cho một nước Việt Nam không còn chế độ Cộng Sản độc tài đảng trị hèn với giặc ác với dân, một nước Việt Nam hoàn toàn tự do, độc lập và nhân bản.

3) Tha thiết mời gọi quý Cộng Đồng, Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam, và quý Tôn Giáo bạn trên toàn Liên Bang Úc Châu sáng kiến tổ chức những buổi cầu nguyện cho Quê Hương và Dân Tộc Việt Nam.

4) Cùng nhau cầu nguyện tha thiết hơn cho Quê Hương và Dân Tộc Việt Nam được Tự Do, Độc Lập và Hạnh Phúc trong Hòa Bình thật sự.

Nhân dịp này, chúng tôi tha thiết mời gọi mọi người Việt Nam quốc nội cũng như hải ngoại cầu nguyện, hiệp thông và chia sẻ với Quê Hương, Dân Tộc và Giáo Hội Việt Nam. Đồng thời, trong nhiệm vụ, khả năng, và sáng kiến riêng, mỗi người chúng ta kêu gọi Quý Quốc Hội, Quý Chính Phủ, Quý Đảng Phái Chính Trị các quốc gia, Quý Tổ Chức Nhân Quyền, Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế, Quý Ủy Ban Nhân Quyền Quốc Tế, cùng Quý Cơ Quan Truyền Thông Thế Giới và Quý Cơ Quan Truyền Thông Việt Nam trên toàn cầu, cùng đồng hành đấu tranh cho nền Hòa Bình chân chính và bảo vệ Quê Hương Việt Nam ngàn đời yêu quý.

Thân kính trong Chúa Kitô và Hiền Mẫu La Vang. Ban Đại Diện Tuyên Úy Đoàn.

Cố vấn Tuyên Úy Đoàn
Chủ Tịch: Linh Mục Giuse Trần Ngọc Tân

Phó Chủ Tịch: Linh Mục Paul Chu Văn Chi

Thư Ký: ĐÔ Phaolô Nguyễn Minh Tâm

TQ: Linh Mục Giuse Vũ Minh Nguyên

Ủy Viên TT: Linh Mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng.

Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long, Giám Mục Giáo Phận Parramatta