THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Tại sao tháng Sáu là tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu? (Tuyết Nguyễn)
Tháng Sáu được gọi là tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu đơn giản vì lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu được cử hành trong tháng này.

Năm nay 2024, lễ này rơi vào thứ Sáu ngày 7 tháng 6. Ngày này thay đổi hằng năm vì nó được cử hành vào Thứ Sáu sau Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, hoặc Thứ Sáu sau Chúa Nhật thứ hai sau Lễ Hiện Xuống.

Tuy nhiên còn có những lý do khác giải thích tại sao tháng Sáu được dành riêng cho Thánh Tâm.

Lễ này bắt đầu từ năm 1673, khi một nữ tu người Pháp thuộc Dòng Đức Mẹ Thăm viếng (Visitandines) ở miền đông nước Pháp bắt đầu nhận được những thị kiến về Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu hiện ra với nữ tu Margaret Mary Alacoque và mạc khải những cách tôn kính Thánh Tâm Người và giải thích tình yêu bao la mà Người dành cho nhân loại. Chúa hiện ra với trái tim hiển hiện bên ngoài lồng ngực, đang bốc cháy và được bao quanh bởi một mão gai.

Những cách khác nhau này bao gồm việc tham dự giờ thánh vào các ngày thứ Năm và rước lễ vào ngày thứ Sáu đầu tháng.

Chúa Giêsu nói với nữ tu Margaret Mary: “Thánh Tâm Ta rất mãnh liệt trong tình yêu dành cho con người, và đặc biệt là đối với con, đến nỗi không thể chứa đựng bên trong ngọn lửa bác ái nồng nàn của nó, chúng phải được truyền bá bằng mọi cách”.

Những thị kiến này tiếp tục trong 18 tháng.

Vào ngày 16 tháng 6 năm 1675, Chúa Giêsu bảo Sơ Margaret Mary tổ chức một buổi lễ tôn vinh Thánh Tâm Chúa. Ngài cũng ban cho sơ 12 lời hứa dành cho tất cả những ai tôn kính và cổ vũ lòng sùng kính Thánh Tâm.

Người nói: “Cha nói với con rằng thứ Sáu sau tuần bát nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô được dành riêng cho một thánh lễ đặc biệt để tôn vinh trái tim Ta, bằng cách hiệp thông này vào ngày đó và thực hiện đền tạ bằng một hành động long trọng, để đền bù đối vớ những sỉ nhục mà Thánh tâm đã nhận trong thời gian được đặt trên bàn thờ. Ta hứa với con rằng trái tim Ta sẽ tự mở rộng để tuôn đổ muôn tình yêu thiêng liêng dành cho những ai tôn vinh Thánh Tâm và làm cho Thánh Tâm được tôn vinh.”

Sơ Margaret Mary qua đời năm 1690 và được Đức Bênêđíctô XV phong hiển thánh ngày 13 tháng 5 năm 1920.

Toà Thánh Vatican lúc đó do dự để tuyên bố một lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, nhưng đang lúc lòng sùng kính này lan rộng khắp nước Pháp, Toà thánh Vatican đã cho phép Pháp cử hành lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu vào năm 1765.

Năm 1856, Đức Giáo hoàng Piô IX đã ấn định ngày Thứ Sáu sau lễ Mình Máu Thánh Chúa là lễ Thánh Tâm của Giáo hội hoàn vũ. Kể từ đó, tháng Sáu được dành để tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và tình yêu bao la của Người dành cho toàn thể nhân loại.

Trong lịch phụng vụ hiện nay, lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu là một ngày lễ trọng, cao trọng nhất trong lịch phụng vụ, mặc dù đây không phải là ngày lễ buộc.

Sau đây là những lời hứa mà Thánh Tâm Chúa Giêsu đã hứa với Thánh Margaret Mary Alacoque:

1. Cha sẽ ban cho họ mọi ân sủng cần thiết cho mọi giai đoạn cuộc sống của họ.
2. Cha sẽ ban bình an cho gia đình họ.
3. Cha sẽ an ủi họ trong mọi khó khăn.
4. Cha sẽ là nơi nương tựa của họ trong cuộc sống và đặc biệt là trong giờ sau hết.
5. Cha sẽ ban dồi dào ơn phúc cho mọi việc mà họ làm.
6. Các tội nhân sẽ tìm thấy nơi trái tim Cha nguồn mạch và đại dương vô tận của lòng thương xót.
7. Những linh hồn nguội lạnh sẽ trở nên sốt mến.
8. Những linh hồn sốt mến sẽ nhanh chóng đạt tới sự trọn lành.
9. Cha sẽ chúc phúc cho những nơi nào trưng bày và tôn kính ảnh tượng Thánh Tâm Cha.
10. Cha sẽ ban cho các linh mục ơn lay chuyển những tâm hồn chai cứng nhất.
11. Những ai truyền bá lòng sùng kính này sẽ mãi mãi được ghi tên trong trái tim Cha.
12. Với lòng thương xót vô hạn của trái tim Cha, Cha hứa với con rằng tình yêu toàn năng của Cha sẽ ban, cho tất cả những ai rước lễ vào các ngày Thứ Sáu đầu tháng, trong chín tháng liên tiếp, ơn ăn năn sám hối cuối cùng: Họ sẽ không chết khi mất ơn nghĩa với Cha, và không phải chết mà không nhận được các bí tích; và Thánh Tâm Cha sẽ là nơi trú ẩn an toàn của họ trong giờ sau hết.