THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Tân chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Mỹ là một giám mục gốc Mễ Tây Cơ.
Đề tài di dân rất thiết thân với ĐTGM Gomez vì chính ngài sinh ở Monterrey, Mễ Tây Cơ và di dân qua Mỹ là nơi ngài phục vụ trong vai trò giám mục phụ tá tại TGP Denver, sau đó là TGM tại San Antonio và hiện là TGM tại Los Angeles.

Hôm thứ ba tuần trước, Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã bầu chọn ĐTGM Jose Gomez vào chức vụ chủ tịch Hội Đồng với nhiệm kỳ 3 năm, kế nhiệm ĐHY Daniel DiNardo thuộc tổng giáo phận Galveston-Houston. ĐTGM Gomez là chức sắc gốc Châu Mỹ La Tinh đầu tiên nắm giữ vai trò này và di trú sẽ một trong số những vấn đề ưu tiên hàng đầu đối với vị tân chủ tịch. Ngài tuyên bố qua dịch vụ truyền thông Catholic News Service: “Tôi từng lưu tâm đến vấn đề này từ 25, 30 năm qua”. 

Đồi với vị mục tử 67 tuổi - trông coi tổng giáo phận lớn nhất ở Hoa Kỳ là Los Angeles - giáo huấn của Giáo Hội dạy ngài rằng phải bênh vực quyền của người di dân dựa trên nguyên tắc của Thánh Kinh là phải tiếp rước người xa lạ và cổ xuý nhân phẩm của người di dân và tỵ nạn là con cái của Thiên Chúa.   

Thật ra từ nhiều năm qua, các giám mục tại Mỹ đã đặt việc cải tổ chính sách di trú và quyền lợi của người di dân trong danh sách ưu tiên hàng đầu của họ. Họ từng can đảm đương đầu với chính quyền Trump trong chính sách người tầm trú tại vùng biên giới. Trong khi đó, ĐTC Phanxicô cũng coi quyền lợi của người di dân là ưu tiên hàng đầu trong triều đại của ngài.  

Đề tài di dân cũng rất thiết thân với ĐTGM Gomez vì chính ngài sinh ở Monterrey, Mễ Tây Cơ và di dân qua Mỹ là nơi ngài phục vụ trong vai trò giám mục phụ tá tại TGP Denver, sau đó là TGM tại San Antonio và hiện là TGM tại Los Angeles. Ngài nói: “Đó là một phần cuộc sống của tôi. Tôi có thân nhân và bạn bè ở hai bên bờ biên giới. Do đó điều quan trọng đối với chúng ta là cần phải biết tất cả chúng ta đều là con cái Chúa. Nếu chúng ta biết hợp tác với nhau, chúng ta sẽ tìm ra một giải pháp và đi đến một chính sách di trú minh bạch, đơn giản và hiệu quả có thể đáp ứng nhu cầu của người dân ở cả hai phía”.   

Mặc dầu rất hăng say với việc cải tổ chính sách di trú, thế nhưng ĐTGM Gomez cho biết ngài không có duy nhất một ưu tiên. Trái lại ngài còn quan tâm đến việc canh tân đổi mới Giáo Hội, vấn đề lạm dụng tình dục trong hàng giáo sĩ, cổ xuý đời sống gia đình lành mạnh và phúc âm hoá. Ngài cũng nhấn mạnh đến việc cầu nguyện cho giáo dân trở thành những môn đệ thừa sai.    

Nguồn catholicherald

Vũ Nhuận chuyển ngữ