THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Tạo sức sống mới cho các giáo xứ tại TGP Sydney
Tuần báo Catholic Weekly đưa tin về một người Á Châu được giao cho vai trò Giám Đốc Giáo Xứ - Director of Parish - Năm 2020 tại tổng giáo phận Sydney. Ông Ang có gia đình và 2 con còn nhỏ, là thành viên trong giáo xứ St Bernadette ở Castle Hill là nơi mà cách đây 20 năm ông đã lãnh nhận Đức Tin Công Giáo cùng với vợ là bà Sara.

Là cha của một gia đình trẻ, từng trở lại Đạo Công Giáo với đam mê tạo sức sống mới cho các giáo xứ, trong nay mai ông sẽ được giao trọng trách là Giám Đốc Giáo Xứ - Director of Parish - Năm 2020 tại tổng giáo phận Sydney. Trong 4 năm qua, ông Daniel Ang là giám đốc Văn Phòng Phúc Âm Hoá tại Gíao Phận Broken Bay. Với kinh nghiệm trong vai trò này, ông hy vọng sẽ mang thông điệp Tin Mừng đến các giáo xứ qua những cách thức mới. 

Tâm sự với tuần báo Catholic Weekly, ông Ang cho biết: “Tôi mong chờ được tham gia vào đời sống của TGP Sydney trong tâm tình biết ơn sâu sa về những hồng ân và kiến thức mà tôi đã lãnh nhận được trong những năm qua tại Giáo Phận Broken Bay”. 

Ông Ang có gia đình và 2 con còn nhỏ, là thành viên trong giáo xứ St Bernadette ở Castle Hill là nơi mà cách đây 20 năm ông đã lãnh nhận Đức Tin Công Giáo cùng với vợ là bà Sara. Ông xuất thân từ một gia đình theo đạo Phật và Khổng Giáo. Ông sẽ nhận vai trò mới vào tháng 6 năm nay. Ông cho biết: “Tôi quan tâm đặc biệt đến đời sống của xứ đạo. Đó là tâm điểm trong đời sống của Giáo Hội và có trách nhiệm trong hướng đi tương lai của TGP trong lãnh vực đức tin”. 

Cha Gerald Gleeson, tổng đại diện của TGP Sydney đã tỏ ra “hân hoan” với vai trò lãnh đạo Dự Án Parish 2020 Project được trao cho ông Ang. Ngài hy vọng ông Ang “sẽ mang kỹ năng chuyên môn và thực tiễn trong mục đích tạo sức sống mới trong đời sống của giáo xứ và cải tổ cơ cấu giáo xứ thích hợp với thế kỷ 21”. Hiện ông Ang còn là thành viên trong Uỷ Ban Thường Vụ của Plenary Council 2020 với nhiệm vụ giúp ý kiến cho ĐTGM Anthony Fisher OP. Theo sự đánh giá của ông Ang thì vấn nạn quan trọng nhất cho Giáo Hội lúc này là làm sao thay đổi, nhưng vẫn trung thành với sứ mạng được Chúa giao phó. 

Qua một thông báo của GP Broken Bay, ông Ang được đánh gía là có công trong việc biến Văn Phòng Phúc Âm Hoá của GP trở thành một môi trường làm việc “sinh động và tháo vát” và ông cũng đã chứng tỏ tài lãnh đạo và có viễn kiến trong 4 năm qua. 

Nguồn catholicweekly
Vũ Nhuận chuyển ngữ