THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Thánh lễ tạ ơn mừng Kim Khánh 50 Năm Linh Mục Canut Nguyễn Thái Hoạch
Hình ảnh Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Sydney mừng Lễ kỷ niệm Kim Khánh 50 Năm Linh Mục Canut Nguyễn Thái Hoạch (14/05/1968 – 14/05/2018) tại nhà thờ Saint Luke Revesby tối Thứ Hai 14/05/2018