THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Tiểu bang Victoria không bắt các linh mục tiết lộ bí mật toà giải tội.
Trong số các khuyến nghị của Uỷ ban Hoàng Gia, tiểu bang Victoria chấp nhận hoàn toàn 128 đề nghị và chấp nhận 165 đề nghị khác trên nguyên tắc trong khi có 24 đề nghị cần phải được cứu xét thêm.

Chính phủ tiểu bang Victoria cho biết cần phải có thêm thời gian để cứu xét đề nghị của Uỷ Ban Hoàng Gia đòi các linh mục phải báo các các trường hợp lạm dụng tình dục trẻ em. Đề nghị này từng bị Giáo Hội Công Giáo cực lực phản đối vì đi nguọc lại với sự thánh thiêng của Ấn Tín Toà Cáo Giải. 

Khi công bố quan điểm này, bộ trưởng tư pháp Victoria Marin Pakula cho biết đặc ân dành cho hình thức xưng tội vốn đã được xác định trong luật lệ của tiểu bang. Trong số các khuyến nghị của Uỷ ban Hoàng Gia, tiểu bang Victoria chấp nhận hoàn toàn 128 đề nghị và chấp nhận 165 đề nghị khác trên nguyên tắc trong khi có 24 đề nghị cần phải được cứu xét thêm. 

Trong đề nghị báo các các trường hợp lạm dụng tình dục trẻ em, không chỉ có các linh mục được yêu cầu tuân hành mà các nhân viên chăm sóc trẻ em, nhân viên công lý giới trẻ, cố vấn học đường và chuyên gia tâm lý cũng bị lệ thuộc với đề nghị này. 

Trước đó, các bác sĩ, nhân viên cảnh sát, giáo viên và y tá đã được yêu cầu phải báo cáo các trường hợp nghi ngờ. Ngoài ra sẽ bị coi là phạm pháp nếu một nhân viên trong các tổ chức có thẩm quyền bảo vệ trẻ em bị xâm phạm mà không chu toàn trách nhiệm. 

Trong khi cuộc bầu cử tại tiểu bang Victoria sẽ diễn ra vào tháng 11, vấn đề bồi thường cho nạn nhân bị xâm phạm tình dục còn sống sẽ là một đề tài tranh cử. Chính vì thế chính phủ tiểu bang đã bãi bỏ các quy định giới hạn về các hành động dân sự và đòi những tổ chức “không phải là công ty” phải chỉ định một pháp nhân có tài sản trong trường hợp họ bị kiện.

Trong khi đó, bộ trưởng Pakula cho biết thêm : “Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với chính phủ liên bang, các tiểu bang và lãnh thổ để tiến hành các khuyến nghị của Uỷ Ban Hoàng Gia trong một hành động chung”.

Nguồn abc.net.au
Vũ Nhuận chuyển ngữ